Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ลบรายชื่อผู้ติดต่อ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ลบรายชื่อผู้ติดต่อ แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

[Outlook Mac] วิธีลบรายชื่อใน Address Book


วิธีลบรายชื่อใน Address Book มีขั้นตอนดังนี้


1. เลือกรายชื่อ Contact ที่ต้องการลบ
2. คลิก Delete


ระบบจะถามยืนยันการลบรายชื่อ
คลิก Delete


รายชื่อ Contacts ถูกลบเรียบร้อยบทความที่เกี่ยวข้อง


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Email Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

[Outlook 2010 & 2013] วิธีลบรายชื่อใน Address Book


วิธีลบรายชื่อใน Address Book มีขั้นตอนดังนี้


คลิกที่ icon รูปคน ในกรอบสีแดง


1. เลือก Contact ที่ต้องการลบ
2. คลิก Delete

Contact ถูกลบเรียบร้อย

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Email Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว