Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558

[Outlook Mac] วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group

วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group

คลิก Contact Group เพื่อเริ่มสร้าง1. ตั้งชื่อ Contact Group
2. Double Click เพื่อใส่ชื่ออีเมล์ที่ต้องการ
3.  คลิก Save & CloseContact Group จะถูกสร้าง ดังรูปภาพบทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

[Outlook 2010 & 2013] วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group


วิธีเพิ่มรายชื่อใน Contact Group มีขั้นตอนดังนี้


เข้าฟังชั่น Contactคลิก New Contact Group เพื่อเริ่มสร้างจากนั้นใส่ชื่อ Contact Group
แล้วคลิก Add Members > From Address Bookจะมีหน้าต่างให้เลือก E-mail ลง Contact Group
1. เลือก E-mail ที่ต้องการใน Contact
2. กด Members
3. คลิก OKจากนั้น คลิก Save & Closeหน้า Contacts จะแสดงกลุ่มรายชื่อที่ติดต่อ
และสมาชิกใน Contact Group นั้น ๆในการส่งเมล์ที่ตั้ง Contact Group นั้น
อีเมล์ฉบับนั้นจะส่งหาอีเมล์ที่อยู่ใน Contact Group ทั้งหมด