Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ หาค่า Mac Adderss สำหรับ iPhone แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ หาค่า Mac Adderss สำหรับ iPhone แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

วิธีการดู Mac Address ใน iPhone

วิธีการดู Mac Address ใน  iPhone
วิธีการดู Mac Address ใน  iPhone

lookup Mac Adderss iOS
1. เข้าไปที่ Setting (การตั้งค่า)

วิธีการดู Mac Address ใน  iPhone
2. เลือกแถบเมนู General (ทั่วไป)

lookup Mac Adderss iOS
3. เลือกไปที่หัวข้อ About (เกี่ยวกับ)


วิธีการดู Mac Address ใน  iPhone
4. เมื่อเข้ามาแล้วให้ดูที่ ข้อมูล Wi-Fi Address 

ตรงนี้คือข้อมูล Mac Address ในอุปกรณ์ของท่าน
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting สำหรับบริษัท/องค์กร คุณภาพสูง