Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แปลงไฟล์ pdf เป็น jpeg แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แปลงไฟล์ pdf เป็น jpeg แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558

[Mac OS] วิธีการแปลงนามสกุลไฟล์ PDF เป็น JPG ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobatบางครั้งที่ผู้ใช้งานอีเมล์ ได้รับไฟล์ PDF จากผู้ส่ง มักต้องการจะแปลงนามสกุลไฟล์เป็น JPG อย่างรวดเร็ว สำหรับระบบปฏิบัติการ Mac OS สามารถ Export ไฟล์ PDF ไปเป็น JPG ได้ง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน

วิธีการแปลงนามสกุลไฟล์ PDF เป็น JPG ด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat

เมื่อเปิดโปรแกรมแล้วให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

File > Export ...

เลือก Format เป็น JPEG และปรับคุณภาพตามต้องการ
จากนั้นกด Save

ไฟล์ PDF จะถูก Export เป็น JPEG เรียบร้อย ดังภาพ


บทความที่เกี่ยวข้อง


ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง คุณภาพสูง