Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ mac address แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ mac address แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

วิธีการดู Mac Address ใน iPhone

วิธีการดู Mac Address ใน  iPhone
วิธีการดู Mac Address ใน  iPhone

lookup Mac Adderss iOS
1. เข้าไปที่ Setting (การตั้งค่า)

วิธีการดู Mac Address ใน  iPhone
2. เลือกแถบเมนู General (ทั่วไป)

lookup Mac Adderss iOS
3. เลือกไปที่หัวข้อ About (เกี่ยวกับ)


วิธีการดู Mac Address ใน  iPhone
4. เมื่อเข้ามาแล้วให้ดูที่ ข้อมูล Wi-Fi Address 

ตรงนี้คือข้อมูล Mac Address ในอุปกรณ์ของท่าน
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting สำหรับบริษัท/องค์กร คุณภาพสูง
วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

วิธีการดู Mac Address ใน Macbook

MAC Address หรือ Hardware Address เป็นชุดเลขฐาน 16 จำนวน 12 ตัว ซึ่งชุดเลขดังกล่าวนี้เป็นการยืนยันตัวตนของเครื่อง ๆ นั้นว่ามีอยู่จริง ไม่มีใครซ้ำได้ หรือเรียกอีกอย่างว่า Physical Address เสมือนคนไทยก็ต้องมีเลขประจำตัวประชาชน เช่นเดียวกันอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Internet ก็ย่อมมี Mac Address ที่ติดตัวมาจากโรงงานผู้ผลิต ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ขั้นตอนการดู Mac Address ใน  Macbook ดังนี้

1. ให้เข้า ​System Preferences
2. เลือกหัวข้อ Network
3. จากนั้นให้เลือกหัวข้อ Ethernet แล้วเลือก Advanced
4. เลือก Teb Hardware แล้วจะโชว์ Mac Address ของเครื่อง

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

วิธีการดู Mac Address ใน Window 10

วิธีการดู Mac Address ใน Window 10
วิธีการดู Mac Address ใน Window 10


วิธีการดู Mac Address ใน Window 10
1. เลือกไปที่ ไอคอน แว่นขยาย ที่บริเวณมุมซ้ายล่างของหน้าจอหน้าจอ
2. พิมพ์ cmd เพื่อค้นหาจะปรากฏ โปรแกรม Commarnd Prompt
3. คลิกเข้าสู่หน้าโปรแกรม
วิธีการดู Mac Address ใน Window 10
4. เมื่อเปิดหน้าโปรแกรมขึ้นมา ให้พิมพ์ ipconfig /all แล้วกด Enter 

วิธีการดู Mac Address ใน Window 10
5. จะปรากฏข้อมูลต่าง ๆ ขึ้นมา ให้หาบรรทัด ที่เป็น Physical Address 
ซึ่งข้อมูลตรงนี้แหละที่เรียกว่า Mac Address
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting สำหรับบริษัท/องค์กร คุณภาพสูงMac Address คืออะไรMAC Address หรือ Hardware Address เป็นชุดเลขฐาน 16 จำนวน 12 ตัว ซึ่งชุดเลขดังกล่าวนี้เป็นการยืนยันตัวตนของเครื่อง ๆ นั้นว่ามีอยู่จริง ไม่มีใครซ้ำได้ หรือเรียกอีกอย่างว่า Physical Address เสมือนคนไทยก็ต้องมีเลขประจำตัวประชาชน เช่นเดียวกันอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ Internet ก็ย่อมมี Mac Address ที่ติดตัวมาจากโรงงานผู้ผลิต ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามตัวอย่าง

Mac Address

เคยสังเกตไหมว่า เวลาเราจะใช้ Wi-Fi ของทางมหาวิทยาลัย เขาก็จะบังคับให้นักศึกษาลงทะเบียนกรอก Mac Address ของอุปกรณ์ลงไปฐานข้อมูลก่อน เพื่อเป็นการจำกัดการใช้งาน เมื่ออุปกรณ์ดังกล่าวถูก Access point ตรวจสอบว่ามีชุดเลข Mac Address ตรงกับฐานข้อมูล ก็จะสามารถเข้าใช้งาน Internet ของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งบางสถานศึกษาอาจจะมีการกำหนดให้นักศึกษาปริญญาตรี, ปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถลงทะเบียนได้ 2 Mac Addresses แต่คณะอาจารย์และบุคคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถลงทะเบียนได้ 3 Mac Addresses เป็นต้น

ในทางกลับกันผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน Mac Address ไว้ในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย ก็จะไม่สามารถใช้งาน Internet Wi-Fi ที่เปิดให้บริการอยู่ได้


ผู้ให้บริการ Mail Hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง บริการรวดเร็วที่สุด