Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ offline mode ใน Outlook คืออะไร แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ offline mode ใน Outlook คืออะไร แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

การทำงานของ Offline Mode ใน Outlook เป็นอย่างไร

โดยปกติ ในการใช้งานอีเมล์ผ่านโปรแกรม Outlook จะนิยมตั้งค่าแบบ POP เพื่อให้โปรแกรม ดูดข้อมูลจาก Server ลงมาเก็บในเครื่อง ซึ่งหากมีสัญญาณ Internet โปรแกรมจะทำการดูดข้อมูลลงเครื่องอัตโนมัติ แต่ในกรณีที่ไม่มีสัญญาณ Internet จะทำให้เกิด error เด้งตลอดเวลา ซึ่งเราสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ง่ายๆ โดยการเข้าไปเปิดโหมดออฟไลน์ เพื่อทำการระงับการดูดข้อมูลชั่วคราวการทำงานของ Offline Mode มีดังนี้

เมื่อเราเปิดโหมดออฟไลน์ โปรแกรม Outlook จะไม่ดูดอีเมล์ลงมาเก็บในเครื่อง ซึ่งมักจะใช้งานในขณะที่ ไม่มีสัญญาณ  Internet เพื่อไม่ให้โปรแกรม เด้ง Error ตลอดเวลา และสามารถปิดโหมดออฟไลน์ เพื่อให้โปรแกรมดูดข้อมูลได้ตามปกติอีกครั้ง เมื่อมีสัญญาณ Internet


ไปที่ Send/Receive แล้วคลิก Work Offline 
ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี