Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ outlook mac แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ outlook mac แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

[Outlook Mac] การตั้งค่า Event บนปฏิทิน สำหรับกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำทุกเดือน

ถ้าเราต้องการตั้ง Event ที่เป็นกิจกรรมทุก ๆเดือน ทุก ๆปี สามารถตั้งค่าได้ ในปฏิทินที่หัวข้อ Recurrence ซึ่ง Event ที่ถูกสร้างขึ้นบนปฏิทินจะถูกบันทึกไว้ตามที่เราตั้งค่า เช่น ทุกวันจันทร์ จะมีประชุมกับแผนก ก็สามารถสร้าง Event ในลักษณะนี้ได้

วิธีการตั้งค่า Recurrence บน Calendar

เข้าสู่หน้า Calendar
จากนั้น Double Click เลือก Event ที่ต้องการ


คลิก Recurrence เพื่อเลือกการตั้งค่า


จะมีหัวข้อให้เลือก ดังนี้

1. Every Monday คือ เพิ่มกิจกรรมทุกวันจันทร์
2. Day 14 of Every Month คือ เพิ่มกิจกรรมทุกวันที่ 14 ของทุกเดือน
3. Every 14 September คือ เพิ่มกิจกรรมทุกวันที่ 14 ของเดือนกันยายน
4. Every Day คือ เพิ่มกิจกรรมในทุกวัน
5. Custom คือ หน้าปรับแต่งตามความต้องการ


หลังจากเลือกแล้ว ให้คลิก Save & Close
(ตัวอย่างรูปภาพได้เลือก Every Monday คือ เพิ่มกิจกรรมทุกวันจันทร์)


จากนั้นตัว Calendar จะเพิ่มกิจกรรมในทุกวันจันทร์ ตามที่ได้กำหนดไว้


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง


[Outlook Mac] วิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์

วิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วม Event ที่ตั้งไว้ผ่านปฏิทินออนไลน์

เข้าหัวข้อ Calendar แล้วเลือก Event ที่ต้องการเชิญเพื่อนร่วมงาน
จากนั้น Double คลิก ที่ Event นั้นๆ


จะมีหน้าต่างรายละเอียดของ Event ให้กด Invite


จากนั้นให้กรอกอีเมล์ของผู้ที่เชิญเข้าร่วม Event


เมื่อกรอกเสร็จแล้ว ให้กด Send
ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งเพื่อนที่ได้ทำการเชิญไปทางอีเมล์บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง


[Outlook Mac] วิธีตั้ง Calendar Alert ตามวันที่นัดหมาย

Calendar ของ Outlook เป็นปฎิทินการนัดที่มีประโยชน์อย่างมาก สำหรับผู้ที่มีการประชุมหรือนัดหมายบ่อย แต่หากไม่ได้ตั้งการแจ้งเตือน หรือ ตั้งแจ้งเตือนผิด จะทำให้การนัดหมายต่างๆ ผิดพลาดได้ ดังนั้นการตั้งแจ้งเตือนเวลาให้เหมาะสม จึงมีความสำคัญ โดยการตั้งค่าการแจ้งเตือนสามารถทำได้ดังนี้

วิธีตั้ง Calendar Alert ตามวันที่นัดหมาย

เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว
ให้ Double Click Event ที่ต้องการ


จากนั้นจะเข้าสู่หน้ารายละเอียดของ Event
ที่เมนูด้านบนจะมีหัวข้อ Reminder ให้คลิกเลือกเวลาที่ต้องการให้โปรแกรมเตือนล่วงหน้า
จากนั้นกด Save & Closeบทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง


วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558

[Outlook Mac] วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน ( Event ) ตามวัน-เวลาที่กำหนด

วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน ( Event ) ตามวัน-เวลาที่กำหนด

เข้าหัวข้อ Calendar แล้วเลือกวันที่ที่ต้องการตั้งนัดหมาย
จากนั้น Double คลิก


จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นให้ใส่รายละเอียดตามต้องการ
เช่น ชื่อ Event, สถานที่, วันและเวลา ที่เริ่ม สิ้นสุด


เมื่อใส่รายละเอียดทั้งหมดแล้ว
ให้กด Save & Close


การนัดหมายก็จะแสดงในวันที่เราตั้งบน Calendarบทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูงวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

[Outlook for Mac] วิธีสร้าง folder ใน Address Book


วิธีสร้าง folder ใน Address Book


ให้คลิกขวาที่ Folder หลัก (Address Book)
แล้วเลือก New Folder

จากนั้นตั้งชื่อ Folder ตามต้องการ


เมื่อสร้าง Folder แล้ว
หากต้องการนำรายชื่อ ไปไว้ใน Folder
ให้คลิกขวารายชื่อที่ต้องการ จากนั้นเลือก Move > (
Folder ที่สร้างไว้)


รายชื่ออีเมล์จะเข้าไปอยู่ใน Folder ที่เลือกบทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

[Outlook Mac] วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book


วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book มีขั้นตอนดังนี้


เข้าสู่หน้า Address Book
จากนั้น Double Click รายชื่อที่ต้องการแก้ไข


จะปรากฏหน้าต่างเล็กๆขึ้นมา
1. แก้ไขข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อย
2. จากนั้นกด Save ข้อมูลจะถูกอัพเดตทันที


รายชื่อ Contacts จะแก้ไขตามรูปภาพบทความที่เกี่ยวข้อง


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Email Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

[Outlook Mac] วิธีลบรายชื่อใน Address Book


วิธีลบรายชื่อใน Address Book มีขั้นตอนดังนี้


1. เลือกรายชื่อ Contact ที่ต้องการลบ
2. คลิก Delete


ระบบจะถามยืนยันการลบรายชื่อ
คลิก Delete


รายชื่อ Contacts ถูกลบเรียบร้อยบทความที่เกี่ยวข้อง


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Email Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว
[Outlook Mac] วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book

วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book มีขั้นตอนดังนี้


คลิกที่เมนู Contacts ตามลูกศรสีแสง


1. คลิกเลือก Contacts
2. กรอกชื่อของผู้ติดต่อ
3. กรอกบัญชีอีเมล์ผู้ติดต่อ
(ในหัวข้ออื่นๆ สามารถเลือกกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ )
4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย เลือก Save & Close


เมื่อกด Save เรียบร้อยแล้ว รายชื่อจะปรากฏ ดังภาพ
บทความที่เกี่ยวข้อง


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Email Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว
วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557

[Outlook for Mac] วิธีสร้างโปรไฟล์ หรือ Identity

การสร้างโปรไฟล์ หรือ Identity ใหม่ บนโปรแกรม Microsoft Outlook for Mac มีประโยชน์ คือ ช่วยจัดการอีเมล์ที่ใช้งานอยู่ให้เกิดความเป็นระเบียบ และสะดวกต่อการใช้งาน เช่น การแยกระหว่างบัญชีอีเมล์ส่วนตัวกับบัญชีอีเมล์บริษัทฯ ซึ่งจะทำให้เวลาเข้าใช้งานนั้นไม่เกิดความสับสน

ขั้นตอนการสร้างโปรไฟล์

ก่อนอื่นให้เราปิดโปรแกรมที่เกี่ยวกับ Microsoft Office ทั้งหมดก่อน

ไปที่ Finder

Applications > Office Folder > Microsoft Database Utility

คลิกที่ไอคอนรูป '+' เพื่อเพิ่มโปรไฟล์

ตั้งชื่อ Identity ใหม่ จากนั้น Set as Default


วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Outlook Mac] การตั้งค่าอีเมล์, Add Account... Type: IMAP

การตั้งค่าอีเมล์, Add Account... บน MS Outlook.mac 2011 Type: IMAP

ไปที่เมนู Outlook --> Preferences...

เลือกไอคอน Accounts

เลือก E-mail Account

ตั้งค่าดังภาพ
User Name: (บัญชีอีเมล์) Type: IMAP
Incoming server: imap.(ชื่อโดเมน).com Port: 143
Outgoing server: smtp.(ชื่อโดเมน).com Port: 587
จากนั้นคลิกปุ่ม Add account

เลือก Always Allow

คลิกปุ่ม More Options...

Authentication: User Name and Password
User name: smtp@(ชื่อโดเมน).com
Password: (รหัสผ่านที่ได้รับจากผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง)

เมื่อตั้งค่าเสร็จ ให้กดปิดหน้าต่างนี้ และกดปุ่ม Send/Receive
ของ MS Outlook Mac

บทความที่เกี่ยวข้อง
[TL GoCloud][Outlook Mac] การตั้งค่าอีเมล์, Add Account... Type: POP

โดย บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด