Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วิธีการแชร์ Google Spreadsheets ให้คนอื่น

ในการแชร์ Google Spreadsheets สามารถกำหนดคุณสมบัติในการแชร์แต่ละครั้งได้ ซึ่งป้องกัน การแก้ไข หรือ เปลี่ยนแปลงเอกสาร ของการแชร์ในแต่ละครั้งแก่บุคคลเงื่อนไขในการแชร์ Google Spreadsheets แต่ละหัวข้อ
  1. ปิด-บุคคลที่ระบุเท่านั้นที่สามารถเข้าถึง คือ การปิดการเข้าถึงของ Google Spreadsheets แม้บุคคลนั้นจะมี Link ของ Google Spreadsheets ก็ตาม เมื่อเข้าใช้งานแล้ว Google Spreadsheets จะบังคับให้เราใส่ Username Password ในการเข้าถึง จึงป้องกันการเข้าถึง ของบุคคลอื่นได้ 
  2. ทุกคนที่มีลิงก์สามารถแก้ไข คือ ทุกคนที่มีลิงก์ของ Google Spreadsheets จะสามารถทำการแก้ไขข้อมูลเปลี่ยนแปลงได้ ทุกรูปแบบ 
  3. ทุกคนที่มีลิงก์สามารถแสดงความคิดเห็น คือ การแชร์ลิงก์ไปเพื่อทำการดูเอกสาร ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่สามารถแสดงความคิดเห็น กับเอกสารนั้นได้ เมื่อมีการแสดงความคิดเห็น จะมีการแจ้งเตือนไปถึงผู้ที่ใช้งาน Google Spreadsheets ผู้ใช้สามารถเปิดดูความคิดเห็นได้


    4. ทุกคนที่มีลิงก์สามารถดู คือ  ดูได้อย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ทั้งสิ้น


ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น