Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

[MS Outlook] วิธี View Source เพื่อดู Header ของอีเมล์

Header ของ Email คืออะไร

     Header เป็นส่วนหัวของอีเมล์ ที่จะเก็บรายละเอียดอีเมล์ฉบับนี้เป็น Code ที่เข้าใจง่าย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับ/ผู้ส่ง, IP ADDRESS, วันที่, เวลา EMAIL ที่คุณได้รับ บอกละเอียดถึงกับว่าถูกส่งมาจากคอมพิวเตอร์เครื่องใด รหัสเครื่องใด อย่างละเอียด ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ นี้จะไม่ปรากฏในเนื้อหาของ Email ทั่ว ๆ ไปที่เราเห็น

วิธี View Source เพื่อดู Header ของอีเมล์

ในกล่องขาเข้าเลือกหัวข้อ Email ทำการ คลิกขวา > Message Options


ข้อมูลต่างๆ จะอยู่ในพื้นนี้ที่ทำการเน้นสีไว้ทั้งหมด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดีไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น