Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

MTA's Poor Reputation คือ อะไรMTA  น่าจะเป็นตัวอักษร ที่ย่อมาจาก Mail Transfer Agent ซึ่งในที่นี้เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่ออีเมล์ ไปยังผู้รับ (ปลายทาง) 

ในกรณีที่ User ส่งอีเมล์ ก็อาจจะเกิดปัญหาได้รับอีเมล์ตีกลับ และมี Bounce Message ที่มีเนื้อหาว่า MTA's Poor Reputation เช่น

554 Your access to this mail system has been rejected due to the sending MTA's poor reputation.

สาเหตุอาจจะมาจาก

1. Server หรือ Computer network ติดไวรัส ทำให้ส่งสแปมออกไปเยอะมาก หรือ เครือข่ายภายใน มีการเขียน Script ส่ง Spam mails
2. การ Config บน server บางอย่างผิดพลาด
3. ISP Blocked


Poor Reputation ก็หมายถึง ระดับความน่าเชื่อถือที่ใช้อยู่ในระดับที่ต่ำ ทำให้ Server ปลายทาง Reject ก็เป็นได้ สิ่งที่ควรระมัดระวัง คือ Server ที่ใช้งานอยู่ต้องไม่ส่งสแปมออกไปข้างนอก

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น