Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

วิธีตั้งค่าในโปรแกรม Outlook ให้เป็น Offline ModeOffline Mode มีประโยชน์อย่างไร?

การใช้งาน Offline Mode ช่วยหยุดการ Synchronizing หรือ การ Send/receive ข้อความอีเมล์ของเรา กรณีที่ต้องการเช็คอีเมล์แบบไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หรือในตอนที่เราจะ Backup/Export อีเมล์ของเราก็ควรจะปรับเป็น Offline Mode ก่อนเพื่อลดความเสี่ยงของไฟล์เสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอน Backup ทำให้การ Backup สมบูรณ์มากขึ้น

วิธีตั้งโปรแกรม Outlook ให้เป็น Offline Mode สามารถทำได้ดังนี้

สำหรับ MS Outlook 2013


วิธีการตั้งโหมด Offline ใน Outlook  

  1. ไปที่ Send/Receive
  2. คลิกที่ Work Offline เพื่อทำการปิด 
  3. หากต้องการเปิดให้คลิกที่ Work Offline อีกครั้ง

สำหรับ Outlook for Mac


ไปที่แถบเครืองมือ Tools
จากนั้นคลิกเลื่อนช่อง ONLINE ไปยัง OFFLINE
โปรแกรมก็สลับเป็น Offline Mode ทันที


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการเช่า Email Server/Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น