Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558

[Android OS] แก้ปัญหา Email บน Sumsung ไม่เข้าง่าย ๆ เพียงปุ่มเดียว


ทำไมอีเมล์จึงไม่เข้าโทรศัพท์

หลายๆคนอาจประสบปัญหาอีเมล์ในโทรศัพท์ไม่แจ้งเตือน ต้องเข้าไปใน Application และกด refresh จึงจะสามารถได้รับอีเมล์ใหม่ๆได้ ทำให้เกิดปัญหา พลาดอีเมล์ที่สำคัญ หรือได้รับข่าวสารจากอีเมล์ช้ากว่าที่ควร เราสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ง่ายๆ ดังนี้ไปที่ Settings

เลื่อนลงมาในส่วนของ Device จากนั้นเลือก Notification panel

จะปรากฏดังภาพ ส่วนบนคือส่วนที่เราเลือกไว้ใช้ทางเมนูลัด
ส่วนล่างคือ ฟังก์ชั่นอื่นๆที่สามารถใช้งานได้

เลือก Sync ขึ้นไปไว้ส่วนบน โดยกดค้างที่ Sync
จากนั้นเลื่อนขึ้นไปแทนที่ตัวใดตัวหนึ่งของด้านบน

เมื่อกลับมาที่หน้าแรก ให้เลื่อนแผงเครื่องมือลงมา
จากนั้นกดเปิดตัว Sync เพียงเท่านี้อีเมล์ก็จะถูก Sync จาก server
และจะแจ้งเตือนเมื่อมีอีเมล์เข้าบทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Email Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็วไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น