Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ สร้าง folder md แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ สร้าง folder md แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[MD] การสร้างโฟลเดอร์ย่อยบนหน้าเว็บเมล์

การสร้าง Folder เป็นการจัดกลุ่ม หรือแยกข้อความที่จำเป็น ตามความต้องการของเรา อาจจะแยกตามลูกค้า หรือ Supplier ก็ได้

ขั้นแรกให้ Sign In เข้าไปที่ หน้า Webmail ขององค์กร เช่น webmail.yourcompanyname.com

1. ไปที่เมนู Folders
2. คลิกที่ Icon รูปเครื่องหมาย +
3. ใส่ชื่อ Folder name และกด Save
บทความโดย

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด