Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ อีเมล์ชื่อตัวเอง แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ อีเมล์ชื่อตัวเอง แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ระบบอีเมล์ชื่อบริษัทตัวเอง อีเมล์ (Email) ที่ Support HTML คืออะไร ?ระบบอีเมล์สำหรับธุรกิจ (ภายใต้ชื่อบริษัทตัวเอง) ที่  Support Html คืออะไร 
โดยปกติการรับส่ง Email นั้นจะเป็นรูปแบบ Text คือ เป็นตัวอักษร เพียงอย่างเดียว เมื่อเราเปิดอ่านก็จะพบแต่ตัวอักษร แต่ในบางครั้ง เมื่อผู้ส่งได้ส่ง Email ในรูปแบบที่มีรูปภาพ หรือ การปรับแต่งให้สวยงาม
เช่น การเว้นวรรค การใส่ภาพ (ดังภาพประกอบ) การส่ง Email ลักษณะนี้เป็นการส่งในรูปแบบ HTMLดังนั้นผู้รับ หรือ เรา ต้องใช้ระบบอีเมล์ (Email) ที่สามารถรองรับ การอ่านแบบ HTML ด้วย เพื่อทำให้เนื้อหาในอีเมล์นั้นสามารถแสดงได้ตามที่ ผู้ส่งต้องการ[Outlook][MD] การติดตั้งอีเมล์บริษัท (Email for business) ของ MailDee.com (POP แนะนำ)

MailDee.com (เมล์ดีดอทคอม) ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ ชื่อธุรกิจ ราคาถูกคุณภาพสูง


การตั้งค่าแบบ : POP (แนะนำ) | IMAP

เปิดโปรแกรม Ms Outlook ไปที่แถบ เครื่องมือ (Tool)-->การตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ (Account Settings..)
Open Ms Outlook program, go to Tool-->Account Settings... (On screen)

จะมีหน้าต่างขึ้นมาดังภาพ ให้เลือก "สร้าง..."
A new window will show, Click "create" button.

เลือกไปที่ Microsoft Exchange, POP3, IMAP และ กด Next ดังภาพ
Choose "Microsoft Exchange, POP3, IMAP" and click "Next" button.


เลือกไปที่ Manually configure server ....... และ กด Next
Tick "Manually configure server ....... ", click "Next" button.

เลือกไปที่ Internet E-mail และ กด Next ดังภาพ
Choose "Internet E-mail", click "Next" button.

ด้านซ้ายให้กรอกข้อมูลเป็นของตนเอง
On the left side is your information
youname: ให้ระบุชื่อและนามสกุล (ควรเป็นภาษาอังกฤษ)
Your Name should be in English.
Email Address: ให้ใส่เป็น Email ตนเอง เช่น a@company.com
Account Type: POP3
Incoming mail server: pop.company.com
SMTP: smtp.company.com
Username: ให้ใส่เป็น Email ตนเอง เช่น a@company.com
Type your email address in "User Name:"
Password: ตามที่ลูกค้ากำหนด โดยลูกค้าสามารถเปลี่ยน Password ได้เอง (วิธีเปลี่ยน Password)
Set your password, you can change anytime you want.
และ คลิกไปที่ More Settings...
Click "More Settings..."

ใน Tab Outgoing Server ให้ ติ๊ก ให้เหมือนดังภาพ (หากผิดแม้แต่ส่วนใด จะทำให้ส่ง Email ไม่ออก)
Choose the tab: Outgoing Server, and do tick "My outgoing server requires authentication"
(Please do this process carefully unless sending email might not be sent.)

ในกรอกสีแดงให้ใส่ค่าดังภาพ และใน ช่อง Leave a copy message on the server ต้องทำการ Tick 
Set the information like this photo and do tick "Leave a copy message on the server"
(หากไม่ Tick ข้อมูลใน Server จะหายหมด และจะดูดลงเครื่อง) และ กด OK 
(The data on your server will move to your computer unless you do not tick it) Then, Click "OK" 
หลังจากนั้นให้คลิกไปที่ Test Account Settings... (เพื่อทำการทดสอบว่าค่าที่เราตั้งนั้นถูกหรือไม่)
Click "Test Account Settings..." for testing your setting.

หากการตั้งค่าถูกต้อง Status ทั้ง 2 ต้องเป็น Completed แปลว่าการตั้งค่าสำเร็จ
If you set correctly, the status will show: "completed".


MailDee.com (เมล์ดีดอทคอม) ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ ชื่อธุรกิจ ราคาถูกคุณภาพสูงวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

[MD] วิธีการตั้งค่า Email (อีเมล์) บริษัท ชื่อตัวเอง บน iPhone,iPad (iOS 6)

MailDee.com ผู้ให้บริการระบบอีเมล์ (Email for business) ราคาถูก คุณภาพสูงสุด สำหรับธุรกิจขนาดเล็กโดยเฉพาะ สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Link ด้านล่าง


ให้ไปที่ Settings 
Go to "Settings"

เลือกไปที่ Mail, Contacts, Calendars ดังภาพ
Choose "Mail, Contacts, Calendars"

เลือกไปที่ Add Accounts...


เลือก Other ดังภาพ


เลือก Add Mail Account 

ในช่อง Name: ให้ระบุเป็นชื่อตนเอง (แนะนำว่าควรเป็นชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ)
Email: ระบุ Email ของตนเอง
This should type in English. Type your name, email account and password.
Password: ระบุ Password ที่ได้รับ
Description: ให้ระบุเป็นคำอธิบายซึ่งสามารถระบุเป็นอะไรก็ได้ ที่เราสามารถเข้าใจได้ง่าย
Description: As your preferred


ตั้งค่าดังภาพ ในส่วนสำคัญคือ ช่อง
Incoming Host name: ให้ระบุเป็น imap.yourcompany.com
Outgoing Mail Server Hostname: ให้ระบุเป็น smtp.yourcompany.com
Type your information
Incoming Host name: imap.yourcompany.com
Outgoing Mail Server Hostname: smtp.yourcompany.com

กดปุ่ม Continue
Tap "Continue"


กด Save
Tap "Save".


จะมี Email ที่เราตั้งค่าปรากฏขึ้นมาดังภาพ
New account email is successfully added.


เราสามารถทำการ Check Email จากมือถือ iPhone ได้จาก App Mail ดังภาพ
You can check the email via iPhone from Mail app .


เมื่อเข้าไปยัง App จะปรากฏอีเมล์ที่เราตั้งไปดังภาพ ให้คลิกเข้าไปเพื่อดูอีเมล์
After going to Mail app., your email will show on Accounts. 


หลังจากนั้นเราก็จะสามารถเช็คอีเมล์ได้ทันที
Finished.


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัดวิธีเปลี่ยน Password ระบบอีเมล์ชื่อบริษัท (Business Email) ภายใต้ Domain ตนเอง

1. เข้า Login Email และ Password

2. คลิกเลือก Settings 

3. คลิกเลือก Change Password

4. เมื่อคลิกแล้ว จะมีช่องให้พิมพ์ข้อมูล Current Password คือ รหัสเดิม , New Password รหัสที่ต้องการเปลี่ยนใหม่ , Confirm Password คือ การยืนยันรหัสใหม่ พิมพ์รหัสใหม่อีกครั้ง

5. เมื่อพิมพ์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว สามารถคลิก Reset Password

6. คุณสามารถเข้าทำการ Login Email และ Password ที่กำหนดใหม่ ได้ทันที