วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ระบบอีเมล์ชื่อบริษัทตัวเอง อีเมล์ (Email) ที่ Support HTML คืออะไร ?ระบบอีเมล์สำหรับธุรกิจ (ภายใต้ชื่อบริษัทตัวเอง) ที่  Support Html คืออะไร 
โดยปกติการรับส่ง Email นั้นจะเป็นรูปแบบ Text คือ เป็นตัวอักษร เพียงอย่างเดียว เมื่อเราเปิดอ่านก็จะพบแต่ตัวอักษร แต่ในบางครั้ง เมื่อผู้ส่งได้ส่ง Email ในรูปแบบที่มีรูปภาพ หรือ การปรับแต่งให้สวยงาม
เช่น การเว้นวรรค การใส่ภาพ (ดังภาพประกอบ) การส่ง Email ลักษณะนี้เป็นการส่งในรูปแบบ HTMLดังนั้นผู้รับ หรือ เรา ต้องใช้ระบบอีเมล์ (Email) ที่สามารถรองรับ การอ่านแบบ HTML ด้วย เพื่อทำให้เนื้อหาในอีเมล์นั้นสามารถแสดงได้ตามที่ ผู้ส่งต้องการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น