Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เพิ่ม รายชื่อ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ เพิ่ม รายชื่อ แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird] วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book

วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book


1. เปิดโปรแกรม Thunderbird และไปที่เมนู Address Book

ไปที่ Address Book


2. สร้างรายชื่อที่ติดต่อใหม่และกรอกรายละเอียดของรายชื่อที่ติดต่อ

1. ไปที่ New Contact
2. กรอกข้อมูล First name และ Last name
3. กรอกชื่ออีเมล์
สามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในช่องที่เหลือได้
4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยกด OK

3. รายชื่อจะถูกบันทึกลงใน Address book ทันที

บัญชีอีเมล์ถูกบันทึกลงใน Address book แล้ว

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird Mac] วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book

วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book


1. เปิดโปรแกรม Thunderbird และไปที่เมนู Address Book

ไปที่ Address Book

2. สร้างรายชื่อที่ติดต่อใหม่

1. คลิกปุ่ม New Contact
2. First ใส่ชื่อเจ้าของบัญชี
3. Email ใส่ชื่อบัญชีอีเมล์
4. กด OK


3. กรอกรายละเอียดของรายชื่อที่ติดต่อ

กรอกข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ, นามสกุล, งานที่ทำ, เบอร์ติดต่อ เป็นต้น
จากนั้นเลือกให้ใส่รายชื่อไว้ที่ Address Book ไหน แล้วกด OK


4. รายชื่อจะถูกบันทึกลงใน Address book ทันที

บัญชีอีเมล์ถูกบันทึกลงใน Address book แล้ว