แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ address book แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ address book แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

[Hotmail][Outlook.com] วิธีการ Export รายชื่อผู้ติดต่อบน Contacts เป็นไฟล์ .CSV

มีหลายคนต้องการทราบวิธีการ Export รายชื่อผู้ติดต่อจาก Address Book บนหน้าเว็บ Hotmail.com / Outlook.com วันนี้ผู้เขียนจึงได้ทำภาพประกอบมาอธิบาย ให้ทำตามกันเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น


1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอีเมล์ของ Hotmail, Outlook

1. คลิกที่ไอคอนตัวเลือก
2. คลิกที่หมวด People

2.  Export รายชื่อที่ติดต่อทั้งหมด

1. คลิก Manage
2. เลือก Export for Outlook.com and other services

3. ไฟล์นามสกุล .CSV ถูกบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์

จะได้ไฟล์ OutlookContacts.csv


วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird] วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book

วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book


1. เปิดโปรแกรม Thunderbird และไปที่เมนู Address Book

ไปที่ Address Book


2. สร้างรายชื่อที่ติดต่อใหม่และกรอกรายละเอียดของรายชื่อที่ติดต่อ

1. ไปที่ New Contact
2. กรอกข้อมูล First name และ Last name
3. กรอกชื่ออีเมล์
สามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในช่องที่เหลือได้
4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยกด OK

3. รายชื่อจะถูกบันทึกลงใน Address book ทันที

บัญชีอีเมล์ถูกบันทึกลงใน Address book แล้ว

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

[Thunderbird] วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book

วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book


กดเข้าสู่หน้า Address Book

1. เลือก Contacts ที่ต้องการแก้ไข
2. เลือก Properties

แก้ไขรายละเอียดตามต้องการ
เมื่อเรียบร้อยแล้วกด OK

รายชื่อถูกแก้ไขเรียบร้อย

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird Mac] วิธีลบรายชื่อใน Address Book

วิธีลบรายชื่อใน Address Book


เมื่อเข้าสู่หน้า Address Book แล้ว
1. ให้กดเลือกรายชื่อที่ต้องการลบ
2. จากนั้นกด Delete


ระบบจะแจ้งการยืนยันการลบ
ให้กด OK อีกครั้ง


รายชื่อที่เลือกจะถูกลบออกจากโปรแกรม ทันที

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

[Thunderbird Mac] วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book

วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book


1. เปิดโปรแกรม Thunderbird และไปที่เมนู Address Book

ไปที่ Address Book

2. สร้างรายชื่อที่ติดต่อใหม่

1. คลิกปุ่ม New Contact
2. First ใส่ชื่อเจ้าของบัญชี
3. Email ใส่ชื่อบัญชีอีเมล์
4. กด OK


3. กรอกรายละเอียดของรายชื่อที่ติดต่อ

กรอกข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ, นามสกุล, งานที่ทำ, เบอร์ติดต่อ เป็นต้น
จากนั้นเลือกให้ใส่รายชื่อไว้ที่ Address Book ไหน แล้วกด OK


4. รายชื่อจะถูกบันทึกลงใน Address book ทันที

บัญชีอีเมล์ถูกบันทึกลงใน Address book แล้ว

[Thunderbird Mac] วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book

วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book


กดเข้าสู่หน้า Address Book


1. จากนั้นเลือก Contacts ที่ต้องการแก้ไข
2. กดเข้าที่ Properties


เมื่อเข้าสู่หน้า Properties จะแสดงรายละเอียดผู้ติดต่อ


สามารถแก้ไขรายละเอียดรายชื่อตามที่ต้องการ
เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กด OK


จากนั้นรายชื่อจะถูกแก้ไข


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

[OX-P] วิธีเพิ่มชื่อผู้ติดต่อใน Address Book

วิธีเพิ่มชื่อผู้ติดต่อใน Address Book

  1. ไปที่ ตั้งค่า รูปเฟืองด้านขวาบน
  2. เมนูด้านซ้ายเลือกที่ Address Book
  3. ด้านขวาปรากฏหน้า Address Book คลิกที่ My contact dataกรอกรายละเอียดผู้ติดต่อ จากนั้นคลิกที่ Save


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งคุณภาพสูงสุดของไทย

วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Webmail] การเพิ่ม/ลบ/แก้ไข รายชื่อผู้ติดต่อ ของ Address Book

การเพิ่ม/ลบ/แก้ไข รายชื่อผู้ติดต่อ ของ Address Book

- การเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ ของ Address Book
  1. เข้าไปที่ Address Book 
  2. คลิกไปที่เครื่องหมายบวก + 
  3. ใส่รายละเอียดเกี่ยวกับ ผู้ติดต่อจากนั้นคลิกไปที่ Save
- การลบรายชื่อผู้ติดต่อ ของ Address Book
  1. เข้าไปที่ Address Book 
  2. เลือกชื่อผู้ติดต่อ ในช่อง Contact ทีต้องการลบ
  3. คลิกรูปถังขยะ ด้านล่าง รายชื่อที่เลือกไว้ก็จะหายไป- การแก้ไขรายชื่อผู้ติดต่อของ Address Book
  เลือกรายชื่อที่ต้องการแก้ไข จากนั้นคลิกที่ Edit contact


ทำการแก้ไขในส่วนที่ต้องการแก้ไข เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิก Save เพื่อบันทึกการแก้ไข


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้นำที่ให้บริการ Mail Server อันดับ 1 ของไทย