Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แก้ Port SMTP Fax แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ แก้ Port SMTP Fax แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560

การตั้งค่าอีเมล fax จาก Fax ricoh

ในบางครั้งองค์กรของท่านอาจประสบปัญหา Fax ที่มีผู้ส่งเข้ามา ไม่สามารถส่งเข้าไปยัง Email ที่กำหนดไว้ได้ ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้เบื้องต้น ตามวิธีในบทความนี้
การตั้งค่าอีเมล fax จาก Fax ricoh
หน้าจอการตั้งค่าของเครื่อง

1. เข้าไปที่ Web Browser > พิมพ์ URL เลข IP (ผู้ผลิตกำหนดไว้) แล้วกด Enter

2. เมื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าให้ไปที่ Network Setting

3. เลือกไปที่หัวข้อ SMTP

4. ตรวจสอบให้ค่าเป็นดังต่อไปนี้
  •     Primary SMTP Server : smtp.ชื่อโดเมนของอีเมล์
  •     Port No. : 587
  •     Authentication Method : SMTP
  •     User Name : ชื่ออีเมล์ที่ต้องการให้แฟ็กส่งไปถึง
  •     Password : รหัสผ่านอีเมล์ที่ต้องการให้แฟ็กส่งไปถึง
  •     Device E-mail Address : ชื่ออีเมล์ที่ต้องการให้แฟ็กส่งไปถึง
  •     Server Timeout (Seconds) : กำหนดเวลา Timeout ในการส่ง
5. หากมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ให้ใส่รหัสผ่าน Administrator  Password แล้วกด Ok  ได้เลย


Email Hosting/Server ที่ดีที่สุดของประเทศไทยการตั้งค่าอีเมล fax จาก Fax Fuji Xerox

ในบางครั้งองค์กรของท่านอาจประสบปัญหา Fax ที่มีผู้ส่งเข้ามา ไม่สามารถส่งเข้าไปยัง Email ที่กำหนดไว้ได้ ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้เบื้องต้น ตามวิธีในบทความนี้
การตั้งค่าอีเมล fax จาก Fax Fuji Xerox
1. เข้าไปที่หน้าแรก > เลือกเมนู กำหนดคุณสมบัติหลัก

การตั้งค่าอีเมล fax จาก Fax Fuji Xerox
2. เลือก เมนูการตั้งค่าระบบ > เลือกการตั้งค่าอีเมล์ที่ส่งออก/ได้รับ

การตั้งค่าอีเมล fax จาก Fax Fuji Xerox
3. เลือกไปที่หัวข้อ Outgoing /Incomig Email > เลือก SMTP Server Settings

การตั้งค่าอีเมล fax จาก Fax Fuji Xerox
4. จะปรากฏ หัวข้อต่าง ๆ ให้ตั้งค่าดังภาพ โดยลูกค้าตรวจสอบการตั้งค่าตามรายละเอียดนี้
SMTP Server Name/IP Address : smtp.โดเมนของลูกค้า
SMTP Server Port Number : 587
Email Send Authentication : SMTP AUTH
Login Credentials for E-mail Send : System
SMTP AUTH Login Name : ชื่ออีเมล์ที่ต้องการให้ Fax ส่งไปถึง
SMTP AUTH Password : รหัสผ่านของอีเมล์ที่ต้องการให้ Fax ส่งไปถึงEmail Hosting/Server ที่ดีที่สุดของประเทศไทย