Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Forward Email แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Forward Email แสดงบทความทั้งหมด

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

Forwarders หรือ Auto Forward อีเมล์ใช้งานอย่างไร

Function: Forwarders หรือ Auto Forward คือ อะไร?

'Forwarder' คือ ผู้ส่งต่อ หากสื่อถึงความหมายเชิงเทคนิคที่ใช้งานในระบบอีเมล์ คือ การส่งต่อข้อความอีเมล์จาก บัญชีอีเมล์หนึ่ง ไปยังอีกบัญชีหนึ่ง โดยอัตโนมัติ ซึ่งข้อความนั้นจะส่งไปถึงทั้งสองบัญชีอีเมล์ (ได้รับเมล์ทั้งคู่)

แบบที่ 1

Forwarder = sales@domain.com
Destination Email
 = accounting@domain.com

sales@domain.com  => accounting@domain.com

การตั้งค่าดังกล่าวมีผลทำให้ ข้อความที่ส่งมาจาก Sender ทุกคนจะได้รับข้อความ


แบบที่ 2

การตั้งค่า Forwarders แบบทั่วไป


Forwarder = sales@domain.com
Destination Email = marketing@domain.com, John.c@hotmail.com, hr@domain.com

sales@domain.com  => marketing@domain.com
sales@domain.com  => John.c@hotmail.com
sales@domain.com  => hr@domain.com

การตั้งค่าดังกล่าวมีผลทำให้ ข้อความที่ส่งมาจาก Sender ทุกคนจะได้รับข้อความ จะเห็นได้ว่าเราสามารถตั้งค่าให้ข้อความ Auto forward ไปยังบัญชีอีเมล์ของ Server อื่น ๆ ได้ เช่น @hotmail.com, @gmail.com, @yahoo.com เป็นต้น

จากภาพการตั้ง Forwarder หรือ Auto Forward นั้น บัญชีอีเมล์ทุกบัญชีจะมีตัวตนอยู่จริง จะเห็นได้ว่า แบบที่ 1 และแบบที่ 2 มีทำงานที่เหมือน ๆ กัน คือ "รับ แล้วส่งต่อ"


จุดประสงค์ในการใช้งาน Function: Forwarders


  1. ใช้ส่งต่อข้อความไปยังอีกบัญชีอีเมล์ เช่น User: John.C เป็นหัวหน้าฝ่ายขาย ต้องการรู้ข้อมูลทุกอย่างที่ User: Sales ได้รับหรือลูกค้ารายใดติดต่อซื้อขายเข้ามาบ้าง
  2. ใช้งานเสมือนการ Backup messages ที่รับจากคนอื่น ๆ เช่น User: HR ต้องการเก็บข้อมูลใน INBOX ทั้งหมดไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน เช่น Mail server ล่ม, เผลอลบข้อความทิ้งโดยไม่เจตนา จึงตั้งให้ Auto Forward ไปที่ myemail@gmail.com

แบบที่ 3

การตั้งค่า Forwarders แบบที่ 3 หรือเรียกว่า 'Email Alias'


'Email Alias' คือ บัญชีอีเมล์สมมติ  ที่เราตั้งขึ้นมาเอง ซึ่งบัญชีอีเมล์นี้ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงในระบบอีเมล์ คือ เรียกง่ายๆ ว่า เรา "มโน" มันขึ้นมา เพื่อให้เป็นเหมือนทางผ่าน

จากภาพประกอบจะเห็นได้ว่าเราตั้งค่าให้ Forwarder = info@domain.com และ 
Destination Email = sales@domain.com 

เมื่อ Sender ส่งข้อความมายัง info@domain.com แล้ว ระบบจะส่งข้อความฉบับนี้ไปยัง sales@domain.com ทันที โดยที่ไม่ทิ้งข้อความไว้ใน INBOX ของ info@domain.com เพราะว่าบัญชีอีเมล์นี้คือ Email Alias ไม่ได้มีอยู่จริงในระบบ 

จุดประสงค์ในการใช้งาน Function: Forwarders (Email Alias)


จุดประสงค์หลัก คือ ใช้เพื่อประหยัดจำนวนบัญชีอีเมล์ เช่น

info@domain.com =>  Jane@domain.com
contact@domain.com => Jane@domain.com
marketing@domain.com => Jane@domain.com

**User: info, contact, marketing เป็นอีเมล์ที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง คือ เราไม่ต้องไป Add account นี้เพิ่มในระบบ เพียงแต่ตั้งในไว้ใน Function: Forwarders เท่านั้นบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

สุดยอด Email Hosting ที่ดีที่สุดในไทย
และผู้นำด้านการให้บริการอีเมล์โฮสติ้งแบบมืออาชีพ

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Admin] การตั้ง Forward Email

วิธีตั้งค่าการ Forward Email ไปยังอีเมล์อื่น ๆ

เมื่อ Log In จากหน้า Direct Admin มาแล้ว ในส่วนของ E-mail Management จะแสดงหัวข้อต่าง ๆดังภาพ
คลิก Forwarders
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
คลิก Create new E-mail Forwarder

1. ใส่ชื่ออีเมล์ที่ต้องการตั้ง Forward
2. ใส่ชื่ออีเมล์ปลายทางที่ต้องการให้ข้อความ Forward ไป
ข้อความที่ส่งมาจะปรากฎใน Inbox ทั้งของ Forwarder Name และ Destination Email เหมือน ๆ กัน

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง คุณภาพอันดับ 1 ของไทย

วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557

[Outlook] การสร้าง Rule เพื่อ Forward ข้อความไปยังบัญชีอีเมลอื่น

การต้องการให้ อีเมลล์ใน Outlook บางเมลล์ ให้ Forward mail ไปยังอีเมลล์ที่ต่าง ๆ สามารถกำหนด ค่า Rule เพื่อในทุก ๆ ครั้งที่ มีการรับ จดหมายเข้า จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการมาทำการ Forward ในทุก ๆ ครั้งวิธีการสร้าง Rule เพื่อ Forward mail ไปยังอีเมลล์อื่น

1. หน้าแรกของ Outlook ให้เข้าไปที่ File มาที่หัวข้อ Info เลือกไปที่ Manage Rules & Alerts

ตัวอย่างที่อธิบายนี้เป็นเวอร์ชั่น Outlook 2010

2. เข้ามาสู่หน้าต่าง Rules and Alerts ให้เลือกไปที่ New Rule...

New Rule เพื่อสร้างการตั้งค่าใหม่สำหรับการ Forward mail

3. หน้า Rules Wizard ให้เลือกไปที่ Apply rule on messages I receive จากนั้น คลิกไปที่ Next


Apply rule on messages I receive คือ การใช้งานกำหนดอีเมลล์ที่ได้รับ

3. หลังจาก Next มาแล้ว หน้า Rules Wizard ใน Step 1: .เลือกไปที่ From people or public group 
    Step 2 : เลือกมาที่ people or public group

from people or public group คือการตั้งค่าให้ Forward เป็นรายบุคคล หรือ แบบกลุ่ม

4. ให้ใส่อีเมลล์ที่มีการส่งเข้ามาในช่อง ด้านล้าง เพื่อกำหนดในส่วนแรก จากนั้นคลิก Ok

เป็นการกำหนดอีเมลล์ที่ส่งมายังจดหมายเข้า 

5. จากคลิก Ok เสร็จสิ้นแล้ว สังเกตุที่ Step 2 : จะปรากฏอีเมลล์ที่เราใส่เข้าไปในช่องที่กำหนดการรับเข้า จากนั้นคลิก Next

ขั้นตอนนี้ระบุว่า เมื่อมีการรับจดหมาย จาก อีเมลล์นี้ จะถูกส่งไปยัง.....
6. ส่วนนี้เป็นการกำหนด อีเมลล์ที่ถูกรับการ Forward ให้กรอก ชื่ออีเมลล์ เหมือนในขั้นตอนที่ 4 เมื่อเสร็จแล้วคลิกที่ Next เพื่อทำขั้นตอนต่อไป

สังเกตุ Step 2: ด้านบนเป็นอีเมลล์ที่ส่งเข้ามา ด้านล่าง เป็นอีเมลล์ที่ถูกรับ จากการ Forward

7. หน้าต่างนี้เป็นขั้นตอนสุดท้าย จะบอกถึง กฏที่เราตั้งขึ้นมา โดยใช้ชื่ออีเมลล์ เป็นหัวข้อกฏ จากนั้น คลิก Ok 
บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้นำที่ให้บริการ Mail Server อันดับ 1 ของไทยวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[MD] การตั้ง Forward ข้อความไปยังอีเมล์อื่น

การตั้งค่าให้ข้อความที่ถูกส่งมาหาเรา Forward ไปยังอีเมล์อื่น ๆ โดยข้อความดังกล่าวจะไม่ถูกเก็บไว้ใน Inbox

เข้าสู่ระบบจากหน้า Webmail ขององค์กร เช่น webmail.yourcompany.com

ในแท็บ Forwarding and POP/IMAP settings
กรอกบัญชีอีเมล์ เพื่อให้ข้อความ Forward ไปยังอีเมล์ที่ตั้งไว้
จากนั้นกด Update

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้ง มาตรฐานอันดับ 1 ของประเทศไทย
www. technologyland.co.th

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

[MD] วิธีการตั้งค่า Filter (ตัวกรองข้อมูล) แบบ ให้ Forward Email ไปยังอีเมล์อื่น ๆ

สำหรับหลายๆคนที่ใช้งาน Email และยังงง อยู่ว่า Filter มันคืออะไร ถ้าแปลเอาง่ายๆเลย ก็คือระบบกรอง ซึ่งเราสามารถตั้งกฎต่างๆ ได้ เช่น ถ้าข้อมูลถูกส่งจาก นาย A ให้เอาไปเก็บไว้ใน  Folder : A เป็นต้น มากกว่านั้นมันยังทำอะไรที่ Advance และเหนือชั้นมาก (ผู้เขียนแนะนำว่าท่านต้องทำความเข้าใจให้ดีก่อนที่จะทำมันจริงๆ ไม่งั้น คุณอาจจะงงได้ว่าข้อมูลหายไปไหนหมด)

ดังตัวอย่างด้านล่าง เราจะลองตั้ง Filter เพื่อกรองให้ Email ทั้งหมด ที่ได้รับส่งต่อไปยัง Email ที่เรากำหนดไว้ (วิธีการ Forward นั้นสามารถกำหนดปลายทางได้ มากสุดแค่ 4 Email เท่านั้น)
โดยท่านสามารถทำได้ดังนี้

ให้ Login ไปยัง Email ที่เราต้องการใช้เป็น Email กลาง และเลือกไปที่ Settings ดังภาพ

1.เลือกไปที่ Tab Filters
2.เลือกไปที่ icon ดังภาพ
3.ตั้งชื่อ ในที่นี้ตั้งเป็นอะไรก็ได้ (แต่ควรเป็นภาษาอังกฤษ)
4.เลือกไปที่ all message และ พิมพ์ Email ปลายทางที่ต้องการส่งไป
5.ในกรณีที่ต้องการส่งไปหลายๆ Email ให้เลือกไปยัง Add จะมี Field เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ เพื่อให้เรา Add
6.หลังจากนั้นกด Save 

บทความอื่นๆ
วิธี Import Address book ของโปรแกรม Thunder bird จากไฟล์ csv
วิธี Export Address book ของโปรแกรม Thunder bird ให้เป็นไฟล์
วิธี Download และ ลงโปรแกรม Thunderbird เพื่อใช้ Email อีเมล์บริษัทสำหรับองค์กรในเครื่องตนเอง
วิธีอ่าน Error Code ของอีเมล์ (Email) โดยเฉพาะผู้ใช้งานบน Outlook หรือ Thunderbird
วิธีตั้งลายเซ็นต์ อีเมล์บริษัท, องค์กร ในโปรแกรม ThunderBird
วิธี Import Address แบบ Vcard เข้าสู่โปรแกรม ThunderBird
วิธีทำ mailing list หรือ ส่ง Email จำนวนมากๆ สำหรับองค์กรขนาดใหญ่
วิธีสมัครอีเมล์(Email)บริษัท ให้เป็น .com/.co.th
วิธี Add Account หรือเพิ่ม Email ชื่อบริษัท สำหรับธุรกิจ หลายบัญชี (Account)


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ อีเมล์ธุรกิจ
อันดับ 1 ของประเทศไทยคลิกเพื่ออ่านรายละเอียด