Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ IMAP แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ IMAP แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562

วิธีการ Backup อีเมล์ กรณีตั้งค่าแบบ IMAP ในโปรแกรม MS Outlook

สำหรับการตั้งค่าแบบ IMAP ในโปรแกรม MS Outlook นั้นจะเป็นการเชื่อมต่อกับเซิฟเวอร์โดยจะเก็บข้อมูลอีเมล์ทั้งหมดไว้ในเซิฟเวอร์ ทำให้พื้นที่ของเซิฟเวอร์เต็ม ดังนั้น การ Backup ข้อมูลเก็บไว้ในเครื่องจึงจำเป็นเพื่อให้พื้นที่บนเซิฟเวอร์มีพื้นที่ว่าง

ขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

1. ให้เข้า Account Settings..2. จากนั้น
2.1) เลือก Tab Data Files
2.2) กด Add..3. เลือกที่ Drive ที่ต้องการเก็บข้อมูล และสร้างชื่อไฟล์4. เมื่อสร้างแล้วจะหัวข้อขึ้นตรงส่วนหน้าใช้งาน Outlook5. ให้ดำเนินการสร้าง Sub Folder หรือ กล่องที่ต้องการเก็บอีเมล์ (รูปตัวอย่างสร้างเป็นชื่อกล่อง inbox)6. จากนั้นให้มาที่อีเมล์ที่ติดตั้งไว้แบบ IMAP ให้เลือกกล่องอีเมล์ที่ต้องการ Backup
6.1) เลือกอีเมล์ที่ต้องการ Backup หากต้องการเลือกหลายๆ ฉบับ ให้กด Shift เลือก
6.2) เมื่อเลือกอีเมล์แล้วให้กดคลิกขวา เลือก Move
6.3) แล้วเลือก Copy to Folder..7. ให้เลือกกล่องอีเมล์ที่สร้างไว้ในขั้นตอนที่ 58. ข้อมูลก็จะถูกคัดลอกมายัง File ที่ได้สร้างไว้ ซึ่งข้อมูลทุกอย่างจะอยู่ใน Drive บนเครื่องคอม9. จากนั้น ต้องเข้าไปลบข้อมูลอีเมล์บนเซิฟเวอร์อีเมล์ด้วย
หากใช้งานในเซิฟเวอร์ระบบอีเมล์ของทางเทคโนโลยีแลนด์ ต้องเข้าหน้าเว็บเมล์แล้วดำเนินขั้นตอนดังนี้
ตัวอย่างการลบอีเมล์ออกจากหน้าเว็บเมล์
http://emailserverhosting.maildee.com/2015/05/webmail-delete-email.html

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

IMAP, POP (SSL/TLS) Encryption Port

IMAP, POP Port กับ Security Type

 POP / IMAP
การใช้งานบัญชีอีเมลประเภทใดนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของแต่ละบุคคล สำหรับคนที่ใช้งานหนัก ๆ รับเมลทุกวัน วันละหลายฉบับ ก็คงต้องใช้ประเภทบัญชีแบบ POP ซึ่งจะมีข้อดีคือให้ลบบัญชีอีเมลออกจาก Mail server ตามจำนวนวันที่กำหนดได้ ก็จะไม่มีปัญหาเรื่อง Mailbox เต็ม

สำหรับคนที่ใช้งานบัญชีอีเมลกับหลาย ๆ อุปกรณ์ แล้วต้องการให้ Sent item แสดงข้อมูลการส่งเหมือน ๆ กันทุกอุปกรณ์ ควรจะใช้งานแบบ IMAP ก็จะตอบโจทย์การใช้งานให้กับ Users เป็นอย่างดี

แล้ว Port ต้องใช้ Port หมายเลขอะไร

พอร์ตนี้ ให้เรามองภาพว่ามันเป็นเหมือนกับประตูบ้าน บ้านหลังหนึ่งอาจจะมีทางเข้ามากกว่า 1 ประตู เช่น ประตูหน้าบ้าน, ประตูหลังบ้าน, ประตูชั้นใต้ดิน ดังนั้นถ้าเจ้าของบ้านไม่ได้ Lock ประตูหน้าบ้านไว้ แต่ทางเข้าอื่นห้ามเข้า แสดงว่าเราก็เข้าบ้านหลังนั้นได้จาก ประตูหน้าบ้านทางเดียว นั่นแหละที่เรียกว่า PORT

ดังนั้นการกำหนด Port ของ Mail Server ขารับ และขาออก เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการ Email hosting ซึ่ง Port ขารับ Email ที่ทั่วโลกใช้กัน ได้แก่ 110 (POP3), 143 (IMAP) และกรณีที่เป็น Security Type แบบ SSL ก็จะใช้ Port: 995 (POP3), 993 (IMAP)

Port ขาออก Email ที่ทั่วโลกใช้กัน ได้แก่ 25, 587 (IMAP/POP) และแบบ Security type: SSL จะใช้ 465 ทั้งสองโปรโตคอล คือ IMAP, และ POP

Port Encryption

พอร์ตที่เรียกว่ามีการเข้ารหัส ก็จะเป็น Port ที่มี SSL/TLS ได้แก่ 993, 995, 465
แทนที่ผู้รับจะส่งข้อความออกจาก mail server ตรง ๆ ซึ่งกว่าข้อความจะเดินทางไปถึง mail server ปลายทางก็อาจจะถูก Hack ระหว่างทางได้ เทคโนโลยีการเข้ารหัส จึงช่วยป้องกันปัญหาถูกดักฟังข้อมูล (Eavesdrop) นี้ได้มาก โดยจะมีการแปลงเป็นตัวเลข (Ciphers) 128 bits, 256 bits แล้วแต่ Server ถ้าจะให้ดีและปลอดภัยก็ควรเข้ารหัส 256bit encryption key

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting สำหรับองค์กร ที่รองรับการใช้งาน SSL/TLS

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การตั้ง Email แบบ IMAP และ POP ต่างกันอย่างไร

IMAP จะเป็นการ Sync ข้อมูลระหว่าง Server Mail กับ Client เข้าด้วยกันตลอดเวลา โดยใน Client จะแสดงเฉพาะแค่หัวข้อเท่านั้น เวลาที่เราต้องการเรียกดูเนื้อหาระบบถึงจะโหลดข้อมูลจาก Server อีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่มีการอ่าน ลบ เมลจากทุก Client จะส่งผลกับ Mail Server โดยตรง และทำให้ทุก Client แสดงผลเหมือนกันPOP เป็นการ Download อีเมลจาก Server Mail ลง Client ที่ทำการดึงข้อมูลทั้งหมด แล้วลบอีเมลเหล่านั้นออกจาก Server mail ทันที หรืออาจเก็บไว้ในระยะเวลาหนึ่งจึงจะลบออกไป (ซึ่งแล้วแต่การตั้งค่าในขั้นตอนการเพิ่ม Account) ทำให้การเรียกดูอีเมลมีความรวดเร็ว เพราะข้อความอีเมลจาก Server ได้ถูกคัดลอกไว้ในอุปกรณ์ (Client) หมดแล้ว (เฉพาะ INBOX เท่านั้น)

การทำงานของ POP จึงไม่ต้องคอย Sync ข้อมูลจาก Server Mail ตลอดเวลา ส่วนการเปิดข้อความอ่าน การลบข้อความบนอุปกรณ์ที่ใช้ POP จะมีผลเฉพาะอุปกรณ์ที่ทำเท่านั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Server Mail ได้


IMAP และ POP มีความแตกต่างกันอยู่มาก ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ใช้เป็นหลักสำคัญ
 • IMAP เหมาะกับผู้ที่ใช้งานอีเมลกับหลาย ๆ Client เพราะทั้ง Smart Phone Tablet หรือ PC จะมีแสดงผลเหมือนกันในทุกอุปกรณ์ ข้อเสียคือ ในการเรียกดูอีเมลแต่ละครั้งจะมีความล่าช้ากว่าปกติเพราะโปรแกรม Client ต้องทำหน้าที่ดึงข้อมูลจาก Server Mail ทุกครั้งที่ Synchronize
 • POP เหมาะกับผู้ใช้งานอีเมลผ่านอุปกรณ์จำนวนน้อย และต้องการความรวดเร็วในการดูข้อมูล เพราะข้อมูลได้ถูก Download ไว้ในอุปกรณ์ทุก ๆ ครั้งที่กด Refresh หรือ Send/Receive และยังสามารถตั้งค่าบนโปรแกรม เพื่อให้ข้อมูลไม่เต็มความจุของ Server Mail ให้มีการลบข้อมูลออกจาก Server ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ แต่มีข้อเสียคือ ถ้าข้อมูลถูกโหลดไปยัง Client ใดแล้ว เมื่อเข้าไปดูผ่าน Webmail ก็จะไม่สามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้

สนใจระบบอีเมล GoCloud คุณภาพดี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการ Email hosting สำหรับบริษัท

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การติดตั้ง Email บนเครื่อง Mac แบบ IMAP


การติดตั้ง Email บนเครื่อง Mac แบบ IMAP / How to set your email on Mac (IMAP)
                ท่านสามารถติดตั้งติดตั้ง Email บนเครื่อง Mac แบบ IMAP โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.  เลือกที่ icon Mail เพื่อเปิด Email
Choose "Mail" icon on Mac.
2.  เลือกที่ Mail  - >  Preferences

Click "Mail" and choose "Preferences..."

3.  เลือกเมนู  Accounts -> เลือกเครื่องหมายบวก (+) เพื่อเพิ่มบัญชี

 Choose "Accounts" and Click "+" sign for adding accounts.

4.  กรอกข้อมูลต่างๆ  และกดปุ่ม Continue ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
      Type the information and go to "Continue", so you can type your name, email address and password. Then, click "Continue" button.
 • Full name คือ ชื่อที่ต้องการให้บุคคลอื่นเห็น เมื่อส่งอีเมล์ เช่น Mr. Somchai
 • Email Address คือ ที่อยู่ Email ที่ต้องการเพิ่มหรือติดตั้ง เช่น somchai@domainname.com
 • Password คือ รหัสผ่าน
 

5.  กรอกข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้  ->  จากนั้นกดปุ่ม  Continue
     Type this information like this photo in the blanks.
 • Account Type เลือกเป็น  IMAP
 • Description คือ คำอธิบาย
 • Incoming Mail Server  ใส่เป็น IMAP.domainname.com
 • User Name คือ ชื่อผู้ใช้ที่ต้องการเพิ่ม
 • Password คือรหัสผ่าน


6.  กรอกข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้ ในส่วนของ Outgoing Mail Server -> จากนั้นกดปุ่ม  Continue
     Type this information like this photo in the blanks.
 • Description คือ คำอธิบาย
 • Outgoing Mail Server ใส่เป็น SMTP.domianname.com
 • เลือก Use only this server  คือการส่งออกโดยการใช้เซิร์ฟเวอร์นี้เท่านั้น  
 • เลือก Use Authentication  ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (ต้องตรงกับ incoming Mail Server)
 

7.  เมื่อกดปุ่ม Continue ในหน้า outgoing Mail Server จะปรากฏหน้าต่าง Account Summary ซึ่งเป็นส่วนสรุปข้อมูลต่างๆ ที่ได้กรอกไปข้างต้น จากนั้นเลือก  Take account online  และกดปุ่ม  Continue

After click "Continue", it will show "Account Summary" window, Tick "Take account online" and click "Create"
Finally, your email is ready to use.