Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ POP แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ POP แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

IMAP, POP (SSL/TLS) Encryption Port

IMAP, POP Port กับ Security Type

 POP / IMAP
การใช้งานบัญชีอีเมลประเภทใดนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของแต่ละบุคคล สำหรับคนที่ใช้งานหนัก ๆ รับเมลทุกวัน วันละหลายฉบับ ก็คงต้องใช้ประเภทบัญชีแบบ POP ซึ่งจะมีข้อดีคือให้ลบบัญชีอีเมลออกจาก Mail server ตามจำนวนวันที่กำหนดได้ ก็จะไม่มีปัญหาเรื่อง Mailbox เต็ม

สำหรับคนที่ใช้งานบัญชีอีเมลกับหลาย ๆ อุปกรณ์ แล้วต้องการให้ Sent item แสดงข้อมูลการส่งเหมือน ๆ กันทุกอุปกรณ์ ควรจะใช้งานแบบ IMAP ก็จะตอบโจทย์การใช้งานให้กับ Users เป็นอย่างดี

แล้ว Port ต้องใช้ Port หมายเลขอะไร

พอร์ตนี้ ให้เรามองภาพว่ามันเป็นเหมือนกับประตูบ้าน บ้านหลังหนึ่งอาจจะมีทางเข้ามากกว่า 1 ประตู เช่น ประตูหน้าบ้าน, ประตูหลังบ้าน, ประตูชั้นใต้ดิน ดังนั้นถ้าเจ้าของบ้านไม่ได้ Lock ประตูหน้าบ้านไว้ แต่ทางเข้าอื่นห้ามเข้า แสดงว่าเราก็เข้าบ้านหลังนั้นได้จาก ประตูหน้าบ้านทางเดียว นั่นแหละที่เรียกว่า PORT

ดังนั้นการกำหนด Port ของ Mail Server ขารับ และขาออก เป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการ Email hosting ซึ่ง Port ขารับ Email ที่ทั่วโลกใช้กัน ได้แก่ 110 (POP3), 143 (IMAP) และกรณีที่เป็น Security Type แบบ SSL ก็จะใช้ Port: 995 (POP3), 993 (IMAP)

Port ขาออก Email ที่ทั่วโลกใช้กัน ได้แก่ 25, 587 (IMAP/POP) และแบบ Security type: SSL จะใช้ 465 ทั้งสองโปรโตคอล คือ IMAP, และ POP

Port Encryption

พอร์ตที่เรียกว่ามีการเข้ารหัส ก็จะเป็น Port ที่มี SSL/TLS ได้แก่ 993, 995, 465
แทนที่ผู้รับจะส่งข้อความออกจาก mail server ตรง ๆ ซึ่งกว่าข้อความจะเดินทางไปถึง mail server ปลายทางก็อาจจะถูก Hack ระหว่างทางได้ เทคโนโลยีการเข้ารหัส จึงช่วยป้องกันปัญหาถูกดักฟังข้อมูล (Eavesdrop) นี้ได้มาก โดยจะมีการแปลงเป็นตัวเลข (Ciphers) 128 bits, 256 bits แล้วแต่ Server ถ้าจะให้ดีและปลอดภัยก็ควรเข้ารหัส 256bit encryption key

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting สำหรับองค์กร ที่รองรับการใช้งาน SSL/TLS

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การตั้ง Email แบบ IMAP และ POP ต่างกันอย่างไร

IMAP จะเป็นการ Sync ข้อมูลระหว่าง Server Mail กับ Client เข้าด้วยกันตลอดเวลา โดยใน Client จะแสดงเฉพาะแค่หัวข้อเท่านั้น เวลาที่เราต้องการเรียกดูเนื้อหาระบบถึงจะโหลดข้อมูลจาก Server อีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่มีการอ่าน ลบ เมลจากทุก Client จะส่งผลกับ Mail Server โดยตรง และทำให้ทุก Client แสดงผลเหมือนกันPOP เป็นการ Download อีเมลจาก Server Mail ลง Client ที่ทำการดึงข้อมูลทั้งหมด แล้วลบอีเมลเหล่านั้นออกจาก Server mail ทันที หรืออาจเก็บไว้ในระยะเวลาหนึ่งจึงจะลบออกไป (ซึ่งแล้วแต่การตั้งค่าในขั้นตอนการเพิ่ม Account) ทำให้การเรียกดูอีเมลมีความรวดเร็ว เพราะข้อความอีเมลจาก Server ได้ถูกคัดลอกไว้ในอุปกรณ์ (Client) หมดแล้ว (เฉพาะ INBOX เท่านั้น)

การทำงานของ POP จึงไม่ต้องคอย Sync ข้อมูลจาก Server Mail ตลอดเวลา ส่วนการเปิดข้อความอ่าน การลบข้อความบนอุปกรณ์ที่ใช้ POP จะมีผลเฉพาะอุปกรณ์ที่ทำเท่านั้น จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Server Mail ได้


IMAP และ POP มีความแตกต่างกันอยู่มาก ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของผู้ใช้เป็นหลักสำคัญ
  • IMAP เหมาะกับผู้ที่ใช้งานอีเมลกับหลาย ๆ Client เพราะทั้ง Smart Phone Tablet หรือ PC จะมีแสดงผลเหมือนกันในทุกอุปกรณ์ ข้อเสียคือ ในการเรียกดูอีเมลแต่ละครั้งจะมีความล่าช้ากว่าปกติเพราะโปรแกรม Client ต้องทำหน้าที่ดึงข้อมูลจาก Server Mail ทุกครั้งที่ Synchronize
  • POP เหมาะกับผู้ใช้งานอีเมลผ่านอุปกรณ์จำนวนน้อย และต้องการความรวดเร็วในการดูข้อมูล เพราะข้อมูลได้ถูก Download ไว้ในอุปกรณ์ทุก ๆ ครั้งที่กด Refresh หรือ Send/Receive และยังสามารถตั้งค่าบนโปรแกรม เพื่อให้ข้อมูลไม่เต็มความจุของ Server Mail ให้มีการลบข้อมูลออกจาก Server ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ แต่มีข้อเสียคือ ถ้าข้อมูลถูกโหลดไปยัง Client ใดแล้ว เมื่อเข้าไปดูผ่าน Webmail ก็จะไม่สามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้

สนใจระบบอีเมล GoCloud คุณภาพดี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการ Email hosting สำหรับบริษัท

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

[TL GoCloud][iOS] การตั้งค่าอีเมล์บน iPhone แบบไม่ให้ลบข้อความออกจากเซิฟเวอร์ Type: POPสำหรับการแอดอีเมล์ลงในมือถือนั้น สามารถแอดแบบ POP ได้ ซึ่งการตั้งค่าแบบ POP นั้น สามารถกำหนดให้ลบอีเมล์บนเซิฟเวอร์หลังจากดูดอีเมล์มาแล้ว หรือ ไม่ลบอีเมล์บนเซิฟเวอร์เลย คู่มือนี้จะแสดงการตั้งค่าไม่ให้ลบอีเมล์บนเซิฟเวอร์เลย ดังนี้

1. หน้าแรกมือถือ iPhone

กดเข้า Settings


2. หน้าต่าง Settings

ให้เลือกหัวข้อ Mail, Contacts, Calendar...


3. หน้าต่าง Settings > Mail, Contacts, Calendar...

จากนั้น เลือกอีเมล์ที่ต้องการตั้งค่า
(ในรูปคืออีเมล์ตัวอย่าง)


4. หน้าต่าง Settings > Mail, Contacts, Calendar... > Account E-mail

เมื่อเข้ามาในอีเมล์ที่ต้องการแล้ว กด Advanced


5. หน้าต่าง Settings > Mail, Contacts, Calendar... > Account E-mail > Advanced

จากนั้นในหัวข้อ DELETED MESSAGES
ให้กดเข้าหัวข้อ Remove


6. หน้าต่าง Settings > Mail, Contacts, Calendar... > Account E-mail > Remove

เมื่อเข้ามาในหัวข้อ Remove แล้ว จะมีหัวข้อให้เลือก ดังนี้

Never คือ หลังจากดูดอีเมล์แล้ว ไม่ลบอีเมล์ในเซิฟเวอร์เลย
After one day คือ หลังจากดูดอีเมล์แล้ว อีก 1 วันถึงลบอีเมล์ในเซิฟเวอร์
After one week คือ หลังจากดูดอีเมล์แล้ว อีก 1 สัปดาห์ถึงลบอีเมล์ในเซิฟเวอร์
After one month คือ หลังจากดูดอีเมล์แล้ว อีก 1 เดือนถึงลบอีเมล์ในเซิฟเวอร์

ให้ดำเนินการเลือก Never ไม่ต้องลบอีเมล์ออกจากเซิฟเวอร์เลย


7. เมื่อเลือกแล้ว ก็เสร็จสมบูรณ์

จากนั้นกด Done เพื่อบันทึกการตั้งค่า เป็นอันเสร็จ