Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ add account pop thunderbird แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ add account pop thunderbird แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

โปรแกรม Thunderbird คืออะไร คำอธิบายง่ายๆ ที่คุณก็เข้าใจ


   

Thunderbird เป็นโปรแกรมหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับอีเมล์โดยตรง ใช้ในการรับส่ง ทำให้คุณจัดการ อีเมล์ได้อย่างง่ายขึ้น เช่นการเขียนจดหมาย รับ ทำสำเนา เป็นต้น เป็นโปรแกรมจากค่าย Mozilla ที่เรารู้จักกันอย่างดีคือ Firefox โปรแกรม Thunderbird ยังเป็น Opensource ทำให้เราสามารถใช้งานได้ฟรี โปรแกรมยังถูกพัฒนาต่อเนื่อง ลักษณะการทำงาน หลักการคล้าย ๆ กับ Ms.Outlook โปรแกรม Thunderbird ยังสามารถใช้งานร่วมกับ Hotmail Gmail Yahoo ฯลฯ ได้อีกด้วย

   


      ความสามารถของโปรแกรม Thunderbird สามารถดาวน์โหลด อีเมล์มาเก็บไว้ที่เครื่องเราได้อีกด้วยเวลาจะเปิดใช้ไม่จำต้อง Login หรือใช้อินเตอร์เน็ต ทำให้สะดวกมากขึ้น มีการป้องกันที่สูง สามาสแกนไวรัสในตัว เพื่อตรวจสอบภัยคุกคามต่าง ๆ ได้ Thunderbird ถูกพัฒนาออกเวอร์ชั่นใหม่มาอยู่ตลอดเวลา ทำให้มั่นใจได้ว่า ปัญหาการผิดพลาดที่เกิดขึ้น หรือ บั๊ก จะสามรถถูกแก้ไข และ พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว


สามารถดาวน์โหลด Thunderbird ได้ที่ https://www.mozilla.org/thunderbird/


บทความที่เกี่ยวข้อง
วิธีการ Back up messages emails ใน inbox ลงเครื่องคอมฯ โดยใช้โปรแกรม Mozilla Thunderbird[Thunderbird] วิธีการใช้งาน Quick Filter
[Thunderbird] วิธี Add account ของ Gmail หรือ Google Apps (IMAP)

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี

วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Thunderbird] วิธีการ Add account (POP)

การติดตั้งอีเมล์ลงบนโปรแกรม Mozilla Thunderbird แบบ POP


คลิกที่ไอคอน 'Email' เพื่อเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่

คลิกที่ 'Skip this and use my existing email'

ใส่ชื่อ, ชื่อบัญชีอีเมล์, รหัสผ่าน จากนั้นกด 'Continue'

เลือก POP3 และกดปุ่ม 'Manual config'

1. Incoming: pop.(ชื่อโดเมน).com Port: 110
Outgoing: smtp.(ชื่อโดเมน).com Port: 587
2. กดปุ่ม  'Re-test'
3. คลิก 'Done'

จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมา เพื่อขอยืนยันการรับรอง Server
ให้คลิกปุ่ม 'Confirm Security Exception'

เมื่อติดตั้งเสร็จให้ทดสอบส่งอีเมล์สักฉบับ...


1. กดปุ่ม 'Get Mail' เพื่อให้อีเมล์บน Server Copy ลงเครืื่องคอมพิวเตอร์เรา
2. คลิก 'Write' เพื่อสร้างอีเมล์ใหม่

สร้างอีเมล์ เพื่อทดสอบส่งครั้งแรก จากนั้นกดปุ่ม 'Send'

การส่งอีเมล์ครั้งแรกเมื่อติดตั้งลงบนโปรแกรม จะมีหน้าต่างขึ้นว่า Send Message Error
จะต้องมีการกดยืนยัน SMTP Server ก่อน
ให้กด 'OK'

เมื่อคลิก 'OK' แล้วสังเกตว่าจะมีอีกหน้าต่างปรากฏขึ้นมาดังภาพ
ให้คลิก 'Confirm Security Exception'
เมื่อ Confirm Security Exception ให้กดส่งอีเมล์อีกครั้ง


[GoCloud] How to add account on Thunderbird (POP3)
ระบบ อีเมล์เซิฟเวอร์ที่ดีที่สุด ควรจะรับรองการใช้งานบนโปรแกรมอีเมล์ หลายโปรแกรมเช่น Mozilla Thunderbird , MS Outlook เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอีเมล์ให้ได้ดีที่สุด


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
Email Hosting/Server Service Provider