วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

[TL GoCloud][Thunderbird] วิธีการ Add account (POP)

การติดตั้งอีเมล์ลงบนโปรแกรม Mozilla Thunderbird แบบ POP


คลิกที่ไอคอน 'Email' เพื่อเพิ่มบัญชีผู้ใช้ใหม่

คลิกที่ 'Skip this and use my existing email'

ใส่ชื่อ, ชื่อบัญชีอีเมล์, รหัสผ่าน จากนั้นกด 'Continue'

เลือก POP3 และกดปุ่ม 'Manual config'

1. Incoming: pop.(ชื่อโดเมน).com Port: 110
Outgoing: smtp.(ชื่อโดเมน).com Port: 587
2. กดปุ่ม  'Re-test'
3. คลิก 'Done'

จากนั้นจะมีหน้าต่างขึ้นมา เพื่อขอยืนยันการรับรอง Server
ให้คลิกปุ่ม 'Confirm Security Exception'

เมื่อติดตั้งเสร็จให้ทดสอบส่งอีเมล์สักฉบับ...


1. กดปุ่ม 'Get Mail' เพื่อให้อีเมล์บน Server Copy ลงเครืื่องคอมพิวเตอร์เรา
2. คลิก 'Write' เพื่อสร้างอีเมล์ใหม่

สร้างอีเมล์ เพื่อทดสอบส่งครั้งแรก จากนั้นกดปุ่ม 'Send'

การส่งอีเมล์ครั้งแรกเมื่อติดตั้งลงบนโปรแกรม จะมีหน้าต่างขึ้นว่า Send Message Error
จะต้องมีการกดยืนยัน SMTP Server ก่อน
ให้กด 'OK'

เมื่อคลิก 'OK' แล้วสังเกตว่าจะมีอีกหน้าต่างปรากฏขึ้นมาดังภาพ
ให้คลิก 'Confirm Security Exception'
เมื่อ Confirm Security Exception ให้กดส่งอีเมล์อีกครั้ง


[GoCloud] How to add account on Thunderbird (POP3)
ระบบ อีเมล์เซิฟเวอร์ที่ดีที่สุด ควรจะรับรองการใช้งานบนโปรแกรมอีเมล์ หลายโปรแกรมเช่น Mozilla Thunderbird , MS Outlook เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอีเมล์ให้ได้ดีที่สุด


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
Email Hosting/Server Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น