Cloud Email Hosting ที่ดีที่สุด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ calendar ox แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ calendar ox แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

[OX-P] การสร้าง/ลบ นัดหมายบนปฏิทินส่วนตัว

การใช้งานในส่วนของการสร้างนัดหมายบนปฏิทินส่วนตัว เป็นการบันทึกตารางเวลา กำหนดวัน และสามารถเตือนความจำ (Reminder) ให้กับเราได้ ซึ่งปัจจุบันมีวิธีหลากหลายในการบันทึกเพื่อเตือนความจำ เช่น บนโทรศัพท์ บนปฏิทิน (ออนไลน์) บนหน้าเว็บของบัญชีอีเมล์ โดยที่เราจะไม่พลาด หรือผิดนัดได้เลย เพราะระบบสามารถเตือนความจำได้ผ่านอีเมล์บนโทรศัพท์มือถือ หรือบนคอมพิวเตอร์ของเรา

การสร้าง/ลบ นัดหมายบนปฏิทินส่วนตัว
  1. ในหน้าแรกหัวข้อเมนูด้านบน เลือกไปที่ Calendar
  2. เข้าสู่หน้าจัดการ ให้คลิกเครื่องหมาย บวก + เพื่อเพิ่มนัดหมาย

วิธีการเพิ่มนัดหมายบนปฏิทิน


3. จากนั้นจะปรากฏหน้า Create appointment ให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการนัดหมาย รายละเอียดต่างๆ ตามที่ต้องการกำหนด เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Create4. ในหน้า Calendar เมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะพบนัดหมายส่วนตัวที่เราได้สร้างไว้แล้ว หากการนัดหมายเรียบร้อยแล้ว หรือ ยกเลิกการนัดหมายสามารถคลิกไปที่ Delete ตรงลูกศร สีแดงชี้ นัดหมายก็จะถูกลบออกไป


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งคุณภาพสูงสุดของไทย

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[MD OX] วิธีการแชร์นัดหมายให้กับผู้ใช้งานอีเมล์

วิธีการแชร์นัดหมายให้กับผู้ใช้งาน (ในองค์กร/นอกองค์กร)

ตัวอย่างการแชร์นัดหมาย

อีเมล์ของผู้สร้างนัดหมาย: test@dotcodotthemail.com
แชร์นัดหมายไปยัง test2@dotcodothemail.com (ในองค์กรเดียวกัน) และ tland.thailand@gmail.com (นอกองค์กร) 

เมื่อสร้างนัดหมายบนปฏิทินขึ้นมาแล้วให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. คลิกที่นัดหมาย
2. กดปุ่ม Edit

เลือก Add participant

1. เลือกอีเมล์ที่ต้องการแชร์นัดหมาย
2.กดปุ่ม Add
3. กดปุ่ม OK

กดปุ่ม Save

มุมมองของนัดหมายที่ถูกแชร์ไปยังอีเมล์ 2 บัญชี ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างนัดหมายไปยังอีเมล์นอกองค์กร


จะมีข้อความนัดหมายเข้ามาในอีเมล์ tland.thailand@gmail.com
หากเจ้าของบัญชีต้องการตอบรับนัดหมาย กด Yes

เมื่อเจ้าของบัญชีกดตอบรับนัดหมาย นัดหมายจะถูกบันทึกลงปฏิทินของผู้ใช้งานนี้โดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างนัดหมายไปยังอีเมล์ในองค์กร


นัดหมายจะถูกส่งมายังผู้ใช้งาน (test2@dotcodotthemail.com) ทันที
หากเจ้าของบัญชีต้องการตอบรับนัดหมาย ให้กด Accept

นัดหมายจะถูกบันทึกลงในปฏิทินของเจ้าของบัญชีโดยอัตโนมัติ


บทความที่เกี่ยวข้อง
วิธีการสร้างนัดหมายบนปฏิทินส่วนตัว

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด
ผู้นำด้านการใช้งานอีเมล์ในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ อันดับ 1 ของไทย