แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ สร้างปฏิทิน แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ สร้างปฏิทิน แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird] การตั้งค่า Event บนปฏิทิน สำหรับกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำทุกเดือน

การตั้งค่า Event บนปฏิทิน สำหรับกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำทุกเดือน

เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว > ให้กด Double Click Event ที่ต้องการ


จากนั้นให้กดเลือกหัวข้อ Repeat


โปรแกรมจะมีตัวเลือกให้เลือก หรือ จัดการตั้งเองก็ได้
โดยการกดเข้าที่ Custom (ตัวอย่างรูปภาพ เลือก Weekly)
เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว ให้กด Save and Close


Event จะถูกตั้งขึ้นมาตามที่เราเลือกทันที ดังตัวอย่าง
เลือกทำทุกวันอังคาร


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird Mac] การตั้งค่า Event บนปฏิทิน สำหรับกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำทุกเดือน

การตั้งค่า Event บนปฏิทิน สำหรับกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำทุกเดือน


เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว > ให้กด Double Click Event ที่ต้องการ


จากนั้นให้กดเลือกหัวข้อ Repeat


โปรแกรมจะมีตัวเลือกให้เลือก หรือ จัดการตั้งเองก็ได้
โดยการกดเข้าที่ Custom (ตัวอย่างรูปภาพ เลือก Weekly)
เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว ให้กด Save and Close


Event จะถูกตั้งขึ้นมาตามที่เราเลือกทันที ดังตัวอย่าง
เลือกทำทุกวันอังคาร


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ววันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

[OX-P] การสร้าง/ลบ นัดหมายบนปฏิทินส่วนตัว

การใช้งานในส่วนของการสร้างนัดหมายบนปฏิทินส่วนตัว เป็นการบันทึกตารางเวลา กำหนดวัน และสามารถเตือนความจำ (Reminder) ให้กับเราได้ ซึ่งปัจจุบันมีวิธีหลากหลายในการบันทึกเพื่อเตือนความจำ เช่น บนโทรศัพท์ บนปฏิทิน (ออนไลน์) บนหน้าเว็บของบัญชีอีเมล์ โดยที่เราจะไม่พลาด หรือผิดนัดได้เลย เพราะระบบสามารถเตือนความจำได้ผ่านอีเมล์บนโทรศัพท์มือถือ หรือบนคอมพิวเตอร์ของเรา

การสร้าง/ลบ นัดหมายบนปฏิทินส่วนตัว
  1. ในหน้าแรกหัวข้อเมนูด้านบน เลือกไปที่ Calendar
  2. เข้าสู่หน้าจัดการ ให้คลิกเครื่องหมาย บวก + เพื่อเพิ่มนัดหมาย

วิธีการเพิ่มนัดหมายบนปฏิทิน


3. จากนั้นจะปรากฏหน้า Create appointment ให้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับการนัดหมาย รายละเอียดต่างๆ ตามที่ต้องการกำหนด เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Create4. ในหน้า Calendar เมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะพบนัดหมายส่วนตัวที่เราได้สร้างไว้แล้ว หากการนัดหมายเรียบร้อยแล้ว หรือ ยกเลิกการนัดหมายสามารถคลิกไปที่ Delete ตรงลูกศร สีแดงชี้ นัดหมายก็จะถูกลบออกไป


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการอีเมล์โฮสติ้งคุณภาพสูงสุดของไทย

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

[MD OX] วิธีการสร้างนัดหมายบนปฏิทินส่วนตัว

สำหรับการใช้งานปฏิทินส่วนตัว เราสามารถสร้างนัดหมายได้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้การทำงานภายในองค์ของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เราจะไม่มีวันพลาดนัดสำคัญ ๆ กับเพื่อนร่วมงาน หรือเจ้านายแน่นอน นอกจากนี้การสร้างนัดหมาย ยังสามารถแชร์ให้กับคนในองค์กรได้อีกด้วย

1. คลิกไปที่ Calendar
2. เลือก New Appointment

กรอกรายละเอียดการนัดหมายของเราลงไป จากนั้นกดปุ่ม Save

นัดหมายของเราจะถูกสร้างขึ้นบนปฏิทิน