วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

การตั้งค่า อีเมล์องค์กรบริษัท (Email for Business) บน โปรแกรม Mozilla Thunderbird


ระบบอีเมล์ของ MailDee.com (ผู้ให้บริการระบบอีเมล์สำหรับบริษัท และ องค์กร)  ยังรองรับการใช้งานผ่านโปรแกรมนี้และมีขั้นตอนการตั้งค่าที่ง่ายมาก เพียง 3 ขั้นตอน โดยมีวิธีการตั้งค่าดังนี้

ให้เข้าไปยังเว็บไซต์ technologyland.co.th/bird.exe เพื่อ Download โปรแกรม Mozilla Thunderbird
To download Mozilla Thunderbird, go to  website: technologyland.co.th/bird.exe


การเพิ่ม Account ในโปรแกรม Mozilla Thunderbird
Go to "Settings..."--> Options --> Account Settings...

ให้คลิกไปดังรูปภาพ เพื่อทำการ Add Mail Account
Click "Add Mail Account"

ให้ทำการระบุ Email ตนเอง พร้อม Password ดังภาพ
Type your name, email address and password.

หลังจากนั้น ระบบจะทำการค้นหาค่าของ Email Server และระบบจะถูกติดตั้งอย่างอัตโนมัติ
The program will configure to find email server automatically. Click "Done"

ระบบจะทำการกำหนดค่าอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกับข้อมูลดังนี้
Incoming IMAP, imap.(ชื่อโดเมนเนม).com
Outgoing SMTP, smtp.(ชื่อโดเมนเนม).com
Username: ให้ใส่ชื่อ Email Account
หากข้อมูลถูกต้อง ให้กดปุ่ม Done
กรณีการตั้งค่าไม่ตรงกับตัวอย่าง ให้ทำตามขั้นตอนนี้

หากการตั้งค่าไม่ถูกต้อง เช่น ค่าลักษณะดังภาพ ให้กดปุ่ม Manual config

ให้กำหนดค่าดังนี้ และทดสอบโดยการกดปุ่ม Re-test
Incoming IMAP, imap.(ชื่อโดเมนเนม).com Port: 143
Outgoing SMTP, smtp.(ชื่อโดเมนเนม).com Port: 587

เมื่อทดสอบส่งครั้งแรก
ระบบจะถามเรื่องความปลอดภัยของ Server ที่เราติดตั้ง ให้กด Confirm Security Exception


หลังจากนั้นบัญชีผู้ใช้ใหม่ (New Account) จะสามารถใช้งานบน Mozilla Thunderbird ได้ทันที
Your new account has successfully added.

Note: การส่งข้อความ ครั้งแรกหลังจากที่เรา Add account จะมี pop up ขึ้นมาให้เรากดปุ่ม Confirm Security Exception อีกครั้ง


บทความที่เกี่ยวข้อง
วิธีใช้ Add Email หลายๆ Account ใน Thunderbird
วิธี Download และลงโปรแกรม Thunderbird 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น