วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ค่าบริการ Email Server สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ไหม
ค่าบริการของ Email Server สามารถนำมาใช้ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ โดยถือเป็นการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในหมวดของค่าบริการ หัก 3% (ค่าบริการ ในที่นี่หมายถึง ผลงานที่ได้ ไม่ได้ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตา เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต)

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Email Server สำหรับองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น