วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

ขั้นตอนการย้าย Contact จากหน้าเว็บเมล์ เข้าโปรแกรม MS Outlook

1. ทำการ Export Contact ที่ต้องการหน้าเว็บเมล์
โดยเลือก Folder ที่ต้องการ Export แล้วกด ส่งออกทั้งหมด2. Save ไฟล์3. ให้ login เข้าระบบอีเมล์ของ Gmail ซึ่งใช้ชื่อ Gmail ใดก็ได้
จากนั้นให้เข้า Contact ของ Gmail4. แล้วให้กด นำเข้า (หากไม่มีปุ่มกดนำเข้า ให้กดเพิ่มเติมก่อน)


5. แล้วให้เลือกไฟล์ที่ Export ไว้ในขั้นตอนที่ 36. เมื่อนำเข้าแล้ว จะมี Folder ที่เป็นชื่อวันที่ที่ นำเข้า7. จากนั้นให้กดเลือกที่หัวข้อ ส่งออก (หากไม่มีปุ่มกดส่งออก ให้กดเพิ่มเติมก่อน)8. แล้วเลือก Folder ชื่อเดียวกันกับ Contact ที่นำเข้ามา
และเลือกส่งออกเป็น Outlook9. เมื่อได้ไฟล์ contact ของ outlook แล้ว ก็จะนำไฟล์มา Import ลง MS Outlook ได้ทันที
ตามขั้นตอนดังนี้
 http://emailserverhosting.maildee.com/2013/11/import-contacts-outlook.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น