วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วิธีการตั้ง Auto Reply บนหน้าเว็บเมล์

Auto Reply คือการตั้งข้อความตอบกลับอัตโนมัติ เมื่อผู้ส่งทำการส่งข้อความมายังผู้รับที่ตั้งค่า Auto reply ไว้ ผู้ส่งจะได้รับข้อความตอบกลับอัตโนมัติที่ตั้งค่าไว้ เช่น เมื่อลาหยุดงาน ลาพักร้อน ไปสัมมนาต่างประเทศ (Out of office) เราก็สามารถตั้งค่าข้อความตอบกลับอัตโนมัติไว้ได้

สามารถตั้ง Auto Reply บนหน้าเว็บเมล์ ได้ดังนี้


1. เข้า ปรับตั้งค่าส่วนตัว
2. ไปที่หัวข้อ Vacation
3. ติ๊กถูก เพื่อเปิดระบบ จากนั้นใส่ข้อความที่ต้องการตั้ง Auto Reply ( ภาษาอังกฤษเท่านั้น )
4. กด บันทึก

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วิธีแก้ปัญหาส่ง Email หาผู้อื่นไม่ได้จาก Error Network is unreachable

อาการ

มีปัญหาเรื่องส่ง Email ไปยังปลายที่ไม่ได้โดยเฉพาะปลายทางที่เป็นองค์กร แต่สามารถส่ง Email ไปยัง Free Email @hotmail, @gmail ได้ปกติ แต่เมื่อส่ง Email ไปยังปลายทางที่เป็นองค์กรบางที่จะมี Error ใน Log Error Network is unreachable หรือ อาจจะมี Email ตีกลับไปยัง Sender ด้วย Error ลักษณะดังกล่าวเช่นกัน

สาเหตุ

เกิดจาก Mail Server ของท่านอาจจะทำการเปิดใช้ IPV6 โดยไม่ตั้งใจ แต่ไม่ได้ตั้งค่าในตัว Software การส่ง Email อย่างถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถสื่อสารไปยัง Mail Server ปลายทางได้ เพราะเมื่อท่านเปิด IPV6 เวลาส่ง Email ผู้รับจะรับด้วย IPV6 แต่โดยปกติแล้วตัว Software จะปิดการสื่อสารด้วย IPV6 อยู่ดังนั้นเมื่อท่านติดต่อไปยัง IPV6 ปลายทางใดๆ จะมีอาการ Error ดังกล่าว


การแก้ไขปัญหา

1.การแก้ไขปัญหาที่ง่ายที่สุด หากท่านไม่ได้ใช้งาน IPV6 ควรปิดการใช้งานไป โดนใน Linux ให้ไปที่ Path: etc/sysctl.conf และเพิ่มบรรทัด net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1 หลังจากนั้น Reboot เครื่อง
2.เปิดการใช้งาน IPV6 ให้ถูกต้องโดยการตั้งค่าใน OS จะเป็นไปตามดังนี้

Debian, Ubuntu File  /etc/network/interfaces
On CentOS, Fedora File /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
โดยการตั้งค่าแต่ละ File โปรดปรึกษาผู้ให้บริการ Server, Hosting ของท่านซึ่งจะแตกต่างกันไป
วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

(SpamGuard) วิธีการค้นหา Sender แบบเป็นชื่อ Domain ไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อ Email เต็มๆ


เปิด Advance mode ก่อน


ในส่วนของ Log Search จากภาพประกอบให้ใส่เงื่อนไข
Sender contains scb.co.th ในที่นี้หมายความว่าให้ค้นหา Email ขาเข้าทั้งหมดที่ Sender มีคำว่า scb.co.th ซึ่งปกติเราต้องมาพิมพ์ชื่อ  email เต็มๆ เช่น abc@scb.co.th ซึ่งบางครั้งมันสะกดยาก หรือ Uer ให้ข้อมูลที่ไม่เต็มมา

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วิธีย้าย Domain ภายใต้ SpamExperts มาอยู่ภายใต้การดูแลของ Technologyland

Log in to the SpamExperts interface

1.Click "Overview"
2.Select the domain(s) that need to be transferred by selecting the checkbox next to the domain(s)
3.Use the drop down menu and choose "Transfer to an admin"


4.Set the destination administrator's username in the box provided
(As specified by Technologyland,)
5. click "Apply"

วันอังคารที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561

[Outlook][Kaspersky] วิธีการตั้งค่า Kaspersky ไม่ต้อง Scan หรืิอ Block Mail ใน Outlook

ในการใช้งานอีเมล บางท่านอาจเคยประสบปัญหา ไม่ได้รับอีเมล ซึ่งตรวจสอบแล้ว Mail Box ก็ไม่ได้เต็มแต่อย่างใด และในเว็บเมลก็ได้รับปกติ มีเพียงการใช้งานผ่าน Client ในเครื่องเท่านั้น ที่ไม่สามารถใช้งานได้

หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นใน สันนิฐานไปก่อนเลยว่าเป็นที่ระบบ Anti Virus ในเครื่องที่มีการใช้งานมีการตั้งค่าให้ Block Mail ไปยัง Client ซึ่งการตั้งค่าเหล่านี้สามารถสั่งปิดได้

โดยบทความนี้จะ ยกตัวอย่าง วิธีการตั้งค่าให้ โปรแกรมแอนตี้ไวรัส Kaspersky ไม่ต้อง Scan หรืิอ Block Mail ดังนีี้


1. เข้าไปที่โหมด Setting แล้วเลือก Anti Virus Protection
เลือก Monitor only Selected Ports แล้วกด Setting
ตามภาพ2. เข้าไปเลือกนำเครื่องหมายถูกหน้า Box POP3  จากนั้นกด OK


บทความที่เกี่ยวข้อง 


บทความโดย

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัดผู้ให้บริการ Email Hosting ที่ดีที่สุด สำหรับธุรกิจเท่านั้นวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วิธีการแก้ไขปัญหาเมลส่งไม่ออก หลังจาก Update iOS ใหม่


ลูกค้าที่ใช้งานอีเมล์ในมือ iPhone ส่วนใหญ่หลังจากมีการ UP iOS ไปแล้วมักจะประสบปัญหาไม่สามารถรับส่งอีเมลได้ โดยมีข้อความ Error ขึ้นมาดังภาพ

ข้อความ Error เมื่อเปิดใช้งานอีเมล์

ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่แล้วเกิดจาก ตอนที่ผู้ใช้ดำเนินการ Update iOS ระบบจะทำการเปิด โหมด SSL อัตโนมัติ ซึ่งเมื่อเปิดโหมด SSL แล้ว แต่การใส่ค่า PORT Sever ยังเป็นแบบ None SSL ทำให้ระบบมองว่าเป็นการตั้งค่า Host ที่ไม่ถูกต้อง เราจึงแนะนำวิธีการแก้ไขดังนี้ค่ะ

1. เข้าไปที่ Setting (การตั้งค่า)


2. เข้าไปที่ Accounts & Passwords (บัญชีและรหัสผ่าน)


3. เลือกไปที่ชื่อบัญชีอีเมลที่เกิดปัญหา4. เข้าไปที่ Account (ชื่อบัญชีอีเมล์)5. เลื่อนลงล่างสุด มาที่ หัวข้อ Advanced (ขั้นสูง)


6 . เข้าไปปรับแก้ ตามวงกลมสีแดง ตามรายละเอียดดังนี้
Use SSL  ปิด
Authentication Password
Server Port : 143 (IMAP)
Server Port : 110 (POP)
เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ Back กลับไปที่หน้า Account
มุมบนซ้ายมือ7. เมื่อกลับมาที่หน้า Account ให้เลือกไปที่ Outgoing Mail Server 
หรือ เซิรฟเวอร์เมล์ขาออก แล้วเลือก บรรทัดตามภาพ8. ไปเลือกไปที่ Pamary Server (เซิรฟเวอร์หลัก)ตามภาพ9 . เข้าไปปรับแก้ ตามวงกลมสีแดง ตามรายละเอียดดังนี้
Use SSL  ปิด
Authentication Password
Server Port : 587
กด Done (เสร็จสิ้น) มุมบนขวาของจอ
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(Soulved) ตั้งค่า Email ถูกต้องแล้วแต่ Wordpress ก็ยังส่ง Email ไม่ออก ?

อาการของปัญหา

ไม่สามารถส่ง Email ออกจาก Wordpress ได้ ซึ่งเรามั่นใจว่าเราตั้งค่าทุกอย่างถูกต้องแล้วหรือก่อนหน้านี้ก็ใช้งานได้ปกติด้วยค่านี้ หรือเป็นหลังจากการย้าย Web Server


จากภาพสังเกตุได้ว่าเมื่อเราทดสอบส่ง Email จาก Wordpress แล้วมี  Error Code หลังจากบรรทัด SERVER -> CLIENT 220 TLS go ahead ซึ่งหมายความว่า Wordpress จะเชื่อมต่อมายัง Mail Server แบบ TLS ซึ่ง Mail Server ส่วนใหญ่ไม่ได้รองรับการเชื่อมต่อแบบ TLS ถึงแม้ว่าก่อนหน้า Setting เราจะตั้งค่าแบบ No encryption และไม่ได้เลือก TLS ไว้แล้วก็ตาม

สาเหตุของปัญหา

เกิดจากในความเป็นจริงแล้ว Wordpress มีการเชื่อมต่อแบบ TLS ตลอดเวลาในระดับ Hardcode ถึงแม้ว่าในหน้าการตั้งค่าเราจะไม่ได้เลือกแบบ TLS หรือ No encryption ไปแล้วแต่ใน Hardcode มันเชื่อมต่อไปยัง Mail Server แบบ  TLS ตลอด


การแก้ปัญหา
  1. ไปที่ File: wp-content/plugins/wp-mail-smtp/wp_mail_smtp.php 
  2. หลังบรรทัด "$phpmailer->Password = get_option('smtp_pass');"  
  3. เพิ่ม Code ตามไฟล์แนบลงไปคือ
//Fixed for Disable TLS
$phpmailer->SMTPSecure = false;
$phpmailer->SMTPAutoTLS = false;
//Fixed for Disable TLS
เพื่อเป็นการ Fix ให้ตัว Code ไม่ต้องมีการเชื่อมต่อแบบ TLS


บทความที่เกี่ยวข้อง