วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วิธีการ Backup ข้อมูล ด้วยวิธีการสร้าง Data File ใน Outlook

ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีการใช้งานอีเมล ใน Microsoft Outlook แล้วต้องการ Backup ข้อมูลแยกไว้ต่างหาก อีก 1 Data File แยกจาก Data File ปัจจุบัน สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนดังนี้


1. เข้าไปที่แถบเมนู File2. เลือกไปที่ Account Setting3. เลือกไปที่แถบ Data File
4. และกด Add
5. เลือก Types of storage : Outlook data File (.pst)
6. กด OK
7. เลือกที่อยู่ไฟล์ที่ต้องการ
8. ตั้งชื่อไฟล์
9. กด OK เพื่อสร้าง
10. Data File จะถูกสร้างขึ้นใหม่ในหน้าการใช้งานอีเมล11. ผู้ใช้งานสามารถสร้าง Sub Folder ภายใต้ Data File ที่สร้างขึ้น
ด้วยการ คลิกขวา Data File 
12. เลือก New Folder13. ตั้งชื่อ Folder ตามต้องการ14. เลือกไปที่โฟลเดอร์ที่มีอีเมลที่ต้องการ Backup
15. คลิกเลือกอีเมลที่ต้องการ Backup 
หากต้องการเลือกทั้งหมดกด Ctrl+A
16. คลิกขวา เลือก Move
17. เลือก Copy to Folder


18. เลือก Folder ปลายทางที่จะวางข้อมูล Copy
19. กด OKอีเมลที่ต้องการ Backup ก็จะเข้าไปเก็บไว้ใน Data File ที่ถูกกำหนดไว้ทันที โดยสามารนำไฟล์นี้ 
ไป Import ใน Outlook เครื่องอื่นได้เลย
บทความที่เกี่ยวข้อง 
บทความโดย

Technologyland Provider Email Hosting


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น