วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562

วิธีการแก้ไขปัญ Plugin Quform ใน Wordpress ส่ง Email ออกไม่ได้ !

 ข้อมูลโดยรวม

เนื่องจากตั้งค่าให้ SMTP นั้นต้องตั้งใน Plugin ของ Quform เพราะ Plugin ดังกล่าวไม่ได้ Listen การตั้งค่า  SMTP จาก WP ดังนั้นเราต้องไปตั้งค่า SMTP ใน Plugin ของ Quform  ปัญหาดังกล่าวเกิดจากการตั้งค่าขาส่ง Email ออกของ Plugin มิใช่ความผิดปกติของระบบรับ Email ซึ่งสามารถตั้งค่าได้ดังนี้ 

ขั้นตอน

Quform > Settings และใส่ Outgoing Server, Username Password ลงไป
(อาจจะต้องใช้ Server ที่รองรับการเชื่อมต่อแบบ SSL)เปลี่ยนให้ From แต่ละอันที่สร้างขึ้นมา Listen จาก Global หรือ "Use Global Settings"


บทความโดย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น