แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ การทำงานของ ssd แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ การทำงานของ ssd แสดงบทความทั้งหมด

วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การทำงานของ SSD บน Cloud เพื่อทำ Email Hosting เป็นอย่างไร ?

การทำงานของ SSD Disk บนระบบ Cloud

เนื่องจาก SSD มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วและสามารถลดทรัพยากรการใช้งานของอุปกรณ์อื่นๆบนเครื่อง Server จึงทำให้การประมวลผลนั้นรวดเร็วกว่า Hard disk จานหมุนทั่วไปกว่า  10 เท่าตัว

ระบบ Cloud เป็นการจัดสรรทรัพยากร Hardware เช่น CPU, RAM, Hard disk จำนวนมหาศาล เพื่อป้องกัน และ พร้อมใช้งาน หากระบบ Cloud ที่ใช้งานหลักอยู่นั้นใช้งานไม่ได้ ระบบการทำงานหลักจะดึงทรัพยากรที่ถูกจัดสรรค์ที่ถูกสำรองไว้มาใช้งานทันที นี่คือเหตุผล ว่าทำไมระบบ Cloud จึงมีความเสถียรมากกว่า 

ข้อดีการผนวกการทำงาน SSD เข้าสู่ระบบ Cloud

  • ด้วยระบบ SSD ที่มีความรวดเร็วในการประมวลผล มากกว่า Hard disk ปกติถึง 10 เท่า ซึ่งเป็นความเร็วที่สามารถทำให้เราประมวลผลในดับ Server เพื่อทำ Email Hosting นั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
  • SSD สามารถลดการใช้ทรัพยากรของ CPU และ RAM ได้ลงไปมากกว่า 90% จึงทำให้ Server นั้นทำงานน้อยลง
  • ระบบ Cloud เป็นระบบที่มีความเสถียรภาพสูงมากที่สุดในเทคโนโลยีปัจจุบัน
  • การผนวก Cloud  เข้ากับ SSD จึงทำให้ตอบโจทย์เรื่องความเสถียร และ ความรวดเร็วเข้าด้วยกัน
  • กระบวนการโอนถ่ายข้อมูลที่ Email Hosting มีการทำงานอยู่ตลอดเวลา เช่น POP ของ User สามารถทำได้ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด
  • Email Hosting ที่ผนวกการทำงานของ Cloud เข้ากับ SSD จึงเป็นเทคโนโลยีล่าสุดในยุคปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ SSD Cloud Email Hosting รายแรกของประเทศไทย