แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ส่งอีเมล์ไป Hotmail ไม่ได้ แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ส่งอีเมล์ไป Hotmail ไม่ได้ แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ทำไมอีเมล์ของ Hotmail ส่งไปที่ยัง Server เดียวกันไม่ได้

ปัญหาที่พบ

คือ บัญชีอีเมล์ที่ใช้ Service Email Hosting เหมือนกัน ไม่สามารถส่งไปอีกบัญชีอีเมล์ได้

ตัวอย่าง first@abc.com ส่งอีเมล์ไป second@abc.com แต่ secound@abc.com ไม่ได้รับอีเมล์ใด ๆ
โดยที่บัญชีอีเมล์ first@abc.com ก็ไม่ได้รับอีเมล์ตีกลับแต่อย่างใด

ปัญหานี้ดูเหมือนจะทำให้ผู้ใช้งาน เกิดความสับสนงุนงง แต่มีทางเลือกหนึ่งที่เรามองข้ามไปอย่างชัดเจน
นั่นก็คือ การเพิ่มรายชื่อลงใน Address Book ของบัญชีอีเมล์ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก เพื่อให้ Server ยอมรับเงื่อนไข และมองข้ามข้อจำกัดหรือ Policy ของ Server ที่นักพัฒนาเป็นผู้เขียนขึ้นมา ก็จะทำให้อีเมล์ที่อยู่ภายใต้ Server เดียวกัน รับ/ส่งกันได้อย่างปกติ

บทความเพิ่มเติม
วิธีเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อลงใน Address Book

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider