แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Move Domain on SpamExperts แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Move Domain on SpamExperts แสดงบทความทั้งหมด

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วิธีย้าย Domain ภายใต้ SpamExperts มาอยู่ภายใต้การดูแลของ Technologyland

Log in to the SpamExperts interface

1.Click "Overview"
2.Select the domain(s) that need to be transferred by selecting the checkbox next to the domain(s)
3.Use the drop down menu and choose "Transfer to an admin"


4.Set the destination administrator's username in the box provided
(As specified by Technologyland,)
5. click "Apply"