แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ clear cache แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ clear cache แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

[Mac OS] วิธี Clear cache files บนเครื่อง Mac ด้วยตนเอง


วิธีเคลียร์แคชบนแมคบุ๊ค, แมคแอร์

1. เปิด Finder

เลือก Go to Folder

2. ไปยังโฟลเดอร์ Caches

พิมพ์ ~/Library/Caches
จากนั้นกด Go


3. ลบข้อมูลแคชในโฟลเดอร์ Caches
ใครที่กลัวพลาด ก่อนจะลบให้ Copy ไฟล์ใน Folder: Caches ไปไว้ที่ Folder อื่นก่อนได้

Select All ทุกไฟล์ในโฟลเดอร์ Caches และคลิกขวาเลือก Move to trash

4. ไปที่ Main Drive ของเครื่องแมค เพื่อลบแคชใน Library อีกครั้ง

Select All ทุกไฟล์ในโฟลเดอร์ Caches และคลิกขวาเลือก Move to trash

5. ยืนยันด้วยรหัสผ่านของเครื่องแมค

ใส่รหัสผ่านของเครื่อง Mac

6. ลบไฟล์แบบถาวรที่ Trash

คลิกขวาที่ Trash เลือก Empty Trash

7. ยืนยันการลบข้อมูลในถังขยะ
เลือก Empty Trash
 8. รอข้อมูลใน Trash ทั้งหมดถูกลบ

รอลบข้อมูลออกจาก Trash

9. Restart เครื่อง Mac เพื่อให้เครื่องทำการสร้างโฟลเดอร์แคชที่จำเป็นขึ้นมาใหม่อีกครั้ง

กด Restart

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
Email Hosting สำหรับองค์กร คุณภาพดี ปลอดภัยสูง