แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ download FileZilla แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ download FileZilla แสดงบทความทั้งหมด

วันพุธที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557

วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง FileZilla ลงบนคอมพิวเตอร์

วิธีดาวน์โหลดและติดตั้ง FileZilla ลงบนคอมพิวเตอร์

หากผู้ใช้งานอีเมล์โฮลติ้ง ต้องการจะ Upload ข้อมูลเว็ปไซต์ ต้อง Upload ลงโปรแกรม FileZilla เท่านั้น ซึ่งมีวิธีการติดตั้งโปรแกรม File Zilla ดังนี้
1. สามารถเข้าไปโหลดโปรแกรมติดตั้งเป็นไฟล์นามสกุล .EXE ได้เลยที่เว็บไซต์ของ FileZilla https://filezilla-project.org/

เลือก Download ตามความเหมาะสมใช้งาน หากใช้เพื่ออัพโหลดข้อมูลเลือกสำหรับ Server

2. เมื่อคลิกแล้วในหน้าถัดไปจะแสดง กรอบสีเขียว ให้คลิกเพื่อทำการดาวน์โหลด

Browser จะทำการดาวน์โหลดเองอัตโนมัติ

 3. สถานะการดาวน์โหลดจะอยู่ในแถบด้านล่างซ้ายมือ

เมื่อดาวน์โหลดสำเร็จแล้ว คลิกไปที่ตัวดาวน์โหลด

4. โปรแกรมมีการแจ้งเตือนว่าต้องการติดตั้งหรือไม่ ให้คลิก Run เพื่อทำการติดตั้ง หรือจะ Cancel ไปก่อนเพื่อทำการติดตั้งในภายหลัง5. ทำการติดตั้งเหมือนโปรแกรมทั่วไปคลิก I Agree เพื่อยอมรับข้อตกลงของโปรแกรม FileZilla6. คลิก Next >7. เลือกตำแหน่งที่จะติดตั้งโปรแกรม สามารถคลิก Next > ไปได้เพราะ โปรแกรมตั้งตำแหน่ง Default Directory มาให้อยู่แล้ว
8. คลิก Next
 9. รอจนกว่าการติดตั้งจะเสร็จสมบูรณ์ ขึ้นสถานะ Complete จากนั้นคลิก Close เพื่อสิ้นสุดการติดตั้ง10. เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถเปิดโปรแกรมได้ ซึ่งหน้าต่างแรกของโปรแกรม FileZilla จะเป็นดังภาพ

การติดตั้งเสร็จสิ้น


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider