แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ email with ssl แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ email with ssl แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560

[TL GoCloud][Thunderbird] Add account IMAP with SSL

 

วิธีการเพิ่มบัญชีอีเมลลงบนโปรแกรม Mozilla Thunderbird

1. เปิดโปรแกรม Thunderbird (วิธีติดตั้งโปรแกรม)

Click 'Email'

2. คลิกที่ Skip this and use my existing email

Click 'Skip this and use my existing email'


3. กรอกข้อมูลบัญชีอีเมลลงในช่องว่าง

Type your name, Email address, and password
Click 'Continue'

4. เลือกประเภทบัญชี IMAP และตั้งค่าด้วยตนเอง

Select 'IMAP'Click 'Continue'

5. ตั้งค่า Server ดังภาพ จากนั้นทดสอบการตั้งค่าด้วยการกดปุ่ม Re-test

Incoming/Outgoing server: mail.technologyland.co.th
IMAP Port: 993 SMTP Port: 465 SSL
กดปุ่ม Re-test

6.  เมื่อตั้งค่าถูกต้อง กดปุ่ม Done ได้เลย

Click 'Done'

7. จากนั้นจะมี POP-UP ดังภาพขึ้นมาให้เรากดยืนยัน Server ขารับ

Click 'Confirm Security Exception'

8. สร้างข้อความใหม่เพื่อทดสอบส่ง

Click 'Write'

9.  ส่งข้อความ

Send message

10. ในครั้งแรกจะมีข้อความแจ้งเตือนว่าส่งไม่ได้ดังภาพ ให้กด OK ไปก่อน

Click 'OK'

11. จากนั้นจะปรากฏ POP-UP ให้เรากดยืนยัน Server ขาส่งอีกครั้ง

Click 'Confirm Security Exception'

12. ทดสอบส่งอีกครั้ง

Send Email Again

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร/บริษัท อันดับหนึ่งของประเทศไทย
Mail Server คุณภาพสูง