แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ import contact on webmail แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ import contact on webmail แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

[MD OX] วิธี Import Contacts ไฟล์ .CSV หรือ .vCard ลงบนเว็บเมล์

วิธี Import Contact ไฟล์ .CSV หรือ .vCard ลงบนเว็บเมล์ในระบบ Open Exchange Email System มีขั้นตอนดังนี้
เมื่อเข้าสู่ระบบหรือ Login ให้เลือกเมนู Contact -->Extended-->Import

เลือกประเภทไฟล์ที่จะนำเข้า กดปุ่ม Choose File

เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ .csv กด Open

กดปุ่ม Import

เมื่อ Import เสร็จจะมีหน้าต่างแสดงสถานะการนำเข้าเข้ามูล คือ Successfully imported

เมื่อไปที่เมนู Contact จะปรากฏรายชื่อผู้ติดต่อที่เรานำเข้ามา
ลิงค์อื่น ๆ
วิธี Export รายชื่อผู้ติดต่อให้เป็นไฟล์ .vCard บนเว็บเมล์

บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด 
ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ระบบ Email Hosting/Email Server 
และระบบ Web Hosting