Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันเสาร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ปัญหา Email ตกหล่น หรือ ไม่ได้รับ ในการใช้งาน mail server

อีเมล์ตกหล่น, เกิดจาก Mail Server มีการล่ม หรือ Restart


อีเมล์ถึงตกหล่น หรือ การที่ไม่ได้รับอีเมล์บางฉบับ

อีเมล์ตกหล่น คือ การที่คุณไม่ได้รับอีเมล์บางฉบับ, หรืิอ บางทีได้รับบ้าง บางครั้งก็ไม่ได้รับ, เป็นปัญหาที่ยากที่จะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจ, เพราะมันไม่ได้เกิดปัญหาแบบนี้ตลอด มันเป็นแค่บางช่วงเวลาเท่านั้น, แม้แต่คนที่ทำงานในด้าน IT ก็ไม่สามารถนำปัญหาเหล่านี้ไปเล่าให้ผู้ให้บริการ mail server ได้อย่างถูกต้อง, เพราะก็ไม่รู้จะบอกผู้ให้บริการ mail server ว่ามันเป็นตอนช่วงเวลาไหน (เพราะไม่มีใครคงรู้ว่า ตัวเองไม่ได้รับอีเมล์ตัวไหนบ้าง ในช่วงชั่วโมงนาทีใด) เลยเป็นปัญหาเรื้อรัง ที่จะเกิดขึ้นวันไหนอีกก็ไม่รู้ปัญหาอีเมล์ตกหล่น, เกิดจาก Mail Server มีปัญหา หรือ ล่ม

สาเหตุของปัญหา Email ตกหล่น

การที่คุณไม่ได้รับอีเมล์บางฉบับ เกิดจาก, ในช่วงเวลาที่มีอีเมล์ส่งมาหาคุณโดยปกติ Mail Server จะไม่ได้เอาอีเมล์ส่งไปให้คุณโดยทันที, มันต้องเอามาเข้าคิวต่อจากอีเมล์คนอื่นๆ ที่ได้ทำการส่งมาหา User ก่อนหน้านี้ที่อยู่ใน Server เดียวกัน, ซึ่งในช่วงเวลานี้หากคิวอีเมล์ไหนมาก่อนมันก็จะมีหน้าที่เอาไปส่งให้ ผู้รับ (Reveicer), แต่หากอีเมล์ของคุณอยู่ในระหว่างคิว แล้ว Server มีการ "ล่ม" หรือ "Restart"  อีเมล์ของคุณที่อยู่ในคิวมันก็จะหายไปเลย และ นี่คือเหตุผลที่คุณไม่ได้รับอีเมล์บางฉบับ

สามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้ เช่น เมื่อคุณพิมพ์ๆ งานในโปรแกรม Word แล้วอยู่ดีๆ มีเพื่อนมาดึงปลั๊กของคอมพิวเตอร์คุณออก, ข้อมูลที่อยู่ใน word มันก็จะหายไปทันที หากคุณไม่ได้ทำการ Save ไว้

แล้วทำไม  Mail Server ถึง ล่ม หรือ Restart

หากคุณใช้งานระบบอีเมล์ จาก บริษัท ที่มิได้เป็นผู้ให้บริการ Mail Server  โดยตรง, Server เหล่านั้นมักจะถูกตั้งค่าหรือสั่งการโดยอัตโนมัติจากผู้ดูแล server ว่า หากมีช่วงไหน Server ทำงานหนักเกินค่าที่เค้ากำหนดไว้ ก็ Restart ไปเลย, ซึ่งหากระบบอีเมล์ที่คุณใช้งานอยู่นั้นไม่ได้ใช้งานจากผู้ให้บริการที่ให้บริการ Mail Server, คุณก็จะพบปัญหาเหล่านี้ไปเรื่อยๆ และ จะเป็น วันหรือช่วงเวลาไหนก็ไม่รู้ บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Mail Server ที่มีมาตรฐานอันดับ 1 ของประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น