Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

วิธีการดู Header ของ Email ในโปรแกรม Thunderbird

Header ของ Email คือ รายละเอียดทั้งหมดของ Email ฉบับใดฉบับหนึ่ง ซึ่งจะแสดง Server ที่ใช้ในการรับ-ส่ง โดยจะแสดง IP, เวลา และ รหัสเครื่องอย่างละเอียด ซึ่งจะไม่ปรากฏในเนื้อหาของ Email เราต้องทำการคลิกให้แสดงเท่านั้น โดย Header นั้นมักจะถูกนำไปใช้วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุ ของการรับ-ส่งอีเมล์ต่างๆ ของผู้ให้บริการ Email Hosting 


ให้เลือกไปยัง Email ที่เราต้องการดู Header > และ คลิกที่ Other Actions


หลังจากนั้นให้คลิกไปที่ View Source ตามภาพจะเห็นรายละเอียดของ Email ทั้งหมด โดยส่วนบนสุด ก่อนที่จะเป็นเนื้อหาของ email คือ Header บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ Email Hosting อันดับ 1ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น