Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันจันทร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2557

ลักษณะของอีเมล์ที่มีไวรัส (Virus)

หากผู้ใช้งานการอีเมล์พบอีเมล์ที่มีลักษณะของการสั่งซื้อสินค้าหรือสั่งซื้อบริการที่มีการแนบไฟล์มาที่ไม่ใช่ ไฟล์ PDF ให้ตั้งข้อสงสัยไว้เลยว่านี้คือ Virus email หากผู้ใช้งานมีการกดเข้าในไฟล์ที่แนบมา อาจทำให้ไวรัส ดังนี้ให้ตรวจสอบอีเมล์แล้วไฟล์ที่แนบมาให่้อย่างละเอียดมิฉะนั้นจะผู้ใช้งานอีเมล์เสียหายได้


ตัวอย่างอีเมล์ที่มีไวรัส

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น