Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557

Admin ในภาษาทาง Email Hosting คือ อะไร ?

จริงๆแล้วความหมายของ Admin นั้นแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้คำนี้ในธุรกิจ หรือ งานประเภทไหน แต่สำหรับชาว IT แล้วย่อมเข้าใจกันดีว่า Admin คือ ใคร แต่สำหรับบุคคลทั่วไปที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ (User) แทบจะไม่เข้าใจเลยว่า Admin มีความหมายว่าอย่างไร

Admin คือ ใคร ?

Admin เปรียบเสมือนผู้ดูแลระบบ โดยถูกแต่งตั้งจากผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ซึ่งในประเทศไทยตำแหน่ง Admin จะถูกมอบให้ IT Support, Programmer, พนักงานคอมพิวเตอร์ หรือ บางหน่วยงานยังให้พนักงานทั่วไปแต่มีความรู้เรื่องคอมเป็น Admin


Admin ทำหน้าที่ อะไร ?

Admin คือ ผู้ที่มีอำนาจสูงสุด หรือ เป็นหัวหน้าในงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น Admin ของระบบ Email Hosting ในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง จะมีอำนาจที่จะเข้าไปอ่านข้อมูล Email ของ User ต่างๆได้ หรือ มีอำนาจสั่งการหรือควบคุม และ Reset Password Email Account ใดก็ได้ที่ต้องการ หากเห็นว่ามีความจำเป็น


ผู้ให้บริการมีหน้าที่ทำตามคำสั่ง Admin 

หากบริษัทของคุณมีการใช้บริการ Email Hosting  กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งอยู่ การดำเนินการในขั้นตอนที่มีความสำคัญ หรือ มีความลับสูง ผู้ให้บริการมักจะให้ Admin ทำการยืนยันตัวตนว่าเป็น Admin จริงๆ หรือ ไม่ โดยใช้วิธีการดังนี้

  1. ให้ Admin ส่ง Email ที่ใช้ในการสมัครบริการครั้งแรก เข้ามาขอข้อมูล
  2. ให้ผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ส่งเอกสารเพื่อยืนยันว่า Email ใดเป็น Admin
  3. ให้ยืนยันด้วยวิธีการส่ง SMS
  4. และวิธีอื่นๆ ซึ่งมีความสำคัญต่อผู้ให้บริการมาก เพราะ ถือเป็นกระบวนการที่สุ่มเสี่ยง หากยิืนยันตัวตน Admin ผิด ก็อาจจะทำให้ผู้ให้บริการส่งข้อมูลที่เป็นความลับ ให้บุคคลอื่นนั้นแทน


บทความโดย
บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด
ผู้ให้่บริการระบบ Email Hosting อันดับ 1

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น