Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วิธีการใส่ลายเซ็น (Signature) ของ Hotmail / Outlook.com

วิธีการใส่ลายเซ็น หรือข้อความท้ายอีเมล์1. หน้าแรกคลิกที่  ตั้งค่า รูปเฟือง 
2. เลือกไปที่ Option

3. เลือกมาที่หัวข้อ Writing email
4. เลือกตัวเลือก  Formatting font and signature

5. พิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการโชว์ในลายเซ็น (สามารถเลือก Font สี ลักษณะต่างๆได้)
6. เมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จากนั้นคลิก Save

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting Service Provider

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น