Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ตัวอย่างการเพิ่มค่า CNAME ในส่วน DNS ใน DirectAdmin

การตั้งค่า DNS เริ่มจากเข้าไปที่ DNS Management ใน Control Panel ของโดเมนนั้น ๆ ก่อนการเพิ่มค่า Cname record จะแบ่งเป็นสองส่วน คือ ส่วน Name และ Value โดยในส่วนของ Name เป็นช่องสำหรับใส่ Hostname เช่น imap, mail, smtp 

ส่วนของ Value เป็นช่องสำหรับใส่ค่า CNAME โดยสังเกตรูปแบบข้างบนด้วยว่ามีการใส่ข้อมูลรูปแบบใด เพราะหน้า Control Panel บางค่ายอาจมีการใส่เครื่องหมาย . ต่อท้ายค่า Value ด้วยถ้าเราไม่ได้ใส่ข้อมูลตามรูปแบบที่มีอยู่แล้วจะทำให้กำหนดข้อมูล DNS ไม่ถูกต้อง เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กด Add


บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

รับติดตั้ง email hosting สำหรับองค์กรบน Data center ที่เสถียรที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น