Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วิธีการแก้ไขปัญหาเมลส่งไม่ออก หลังจาก Update iOS ใหม่


ลูกค้าที่ใช้งานอีเมล์ในมือ iPhone ส่วนใหญ่หลังจากมีการ UP iOS ไปแล้วมักจะประสบปัญหาไม่สามารถรับส่งอีเมลได้ โดยมีข้อความ Error ขึ้นมาดังภาพ

ข้อความ Error เมื่อเปิดใช้งานอีเมล์

ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่แล้วเกิดจาก ตอนที่ผู้ใช้ดำเนินการ Update iOS ระบบจะทำการเปิด โหมด SSL อัตโนมัติ ซึ่งเมื่อเปิดโหมด SSL แล้ว แต่การใส่ค่า PORT Sever ยังเป็นแบบ None SSL ทำให้ระบบมองว่าเป็นการตั้งค่า Host ที่ไม่ถูกต้อง เราจึงแนะนำวิธีการแก้ไขดังนี้ค่ะ

1. เข้าไปที่ Setting (การตั้งค่า)


2. เข้าไปที่ Accounts & Passwords (บัญชีและรหัสผ่าน)


3. เลือกไปที่ชื่อบัญชีอีเมลที่เกิดปัญหา4. เข้าไปที่ Account (ชื่อบัญชีอีเมล์)5. เลื่อนลงล่างสุด มาที่ หัวข้อ Advanced (ขั้นสูง)


6 . เข้าไปปรับแก้ ตามวงกลมสีแดง ตามรายละเอียดดังนี้
Use SSL  ปิด
Authentication Password
Server Port : 143 (IMAP)
Server Port : 110 (POP)
เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ Back กลับไปที่หน้า Account
มุมบนซ้ายมือ7. เมื่อกลับมาที่หน้า Account ให้เลือกไปที่ Outgoing Mail Server 
หรือ เซิรฟเวอร์เมล์ขาออก แล้วเลือก บรรทัดตามภาพ8. ไปเลือกไปที่ Pamary Server (เซิรฟเวอร์หลัก)ตามภาพ9 . เข้าไปปรับแก้ ตามวงกลมสีแดง ตามรายละเอียดดังนี้
Use SSL  ปิด
Authentication Password
Server Port : 587
กด Done (เสร็จสิ้น) มุมบนขวาของจอ
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(Soulved) ตั้งค่า Email ถูกต้องแล้วแต่ Wordpress ก็ยังส่ง Email ไม่ออก ?

อาการของปัญหา

ไม่สามารถส่ง Email ออกจาก Wordpress ได้ ซึ่งเรามั่นใจว่าเราตั้งค่าทุกอย่างถูกต้องแล้วหรือก่อนหน้านี้ก็ใช้งานได้ปกติด้วยค่านี้ หรือเป็นหลังจากการย้าย Web Server


จากภาพสังเกตุได้ว่าเมื่อเราทดสอบส่ง Email จาก Wordpress แล้วมี  Error Code หลังจากบรรทัด SERVER -> CLIENT 220 TLS go ahead ซึ่งหมายความว่า Wordpress จะเชื่อมต่อมายัง Mail Server แบบ TLS ซึ่ง Mail Server ส่วนใหญ่ไม่ได้รองรับการเชื่อมต่อแบบ TLS ถึงแม้ว่าก่อนหน้า Setting เราจะตั้งค่าแบบ No encryption และไม่ได้เลือก TLS ไว้แล้วก็ตาม

สาเหตุของปัญหา

เกิดจากในความเป็นจริงแล้ว Wordpress มีการเชื่อมต่อแบบ TLS ตลอดเวลาในระดับ Hardcode ถึงแม้ว่าในหน้าการตั้งค่าเราจะไม่ได้เลือกแบบ TLS หรือ No encryption ไปแล้วแต่ใน Hardcode มันเชื่อมต่อไปยัง Mail Server แบบ  TLS ตลอด


การแก้ปัญหา
  1. ไปที่ File: wp-content/plugins/wp-mail-smtp/wp_mail_smtp.php 
  2. หลังบรรทัด "$phpmailer->Password = get_option('smtp_pass');"  
  3. เพิ่ม Code ตามไฟล์แนบลงไปคือ
//Fixed for Disable TLS
$phpmailer->SMTPSecure = false;
$phpmailer->SMTPAutoTLS = false;
//Fixed for Disable TLS
เพื่อเป็นการ Fix ให้ตัว Code ไม่ต้องมีการเชื่อมต่อแบบ TLS


บทความที่เกี่ยวข้อง


วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

การย้ายผู้ดูแลโดเมน ac.th มีขั้นตอนอย่างไร

ย้ายผู้ดูแลโดเมนเนมมาให้ทางเราดูแลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้า .ac.th

เนื่องจาก Domain ac.th ผู้ถือครอง หรือเจ้าของโดเมนนั้น คือนิติบุคคลในรูปแบบสถานศึกษา ดังนั้นการที่จะเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล Domain นั้นต้องใช้เอกสารที่มีผลทางกฏหมาย โดยต้องมีเอกสาร 2 ฉบับนี้ในการย้ายผู้ดูแลโดเมนเนม

สำหรับการโดเมนเนม ac.th มาให้ทางบริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด เป็นผู้ดูแลแทนนั้น สามารถทำเอกสารตามตัวอย่างนี้ได้เลย หรือสามารถขอแบบฟอร์มจากทางบริษัท ฯ ได้ทางอีเมล

แบบฟอร์มเอกสารขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลโดเมนเนม ac.thสิ่งที่ต้องแก้ไขจากแบบฟอร์ม

1. ใส่หัวจดหมายของบริษัทหรือหน่วยงาน
2. ลงวันที่เอกสาร
3. ระบุชื่อบริษัทที่ต้องการเปลี่ยนผู้ดูแลโดเมนเนม
4. ระบุชื่อโดเมนเนม
5. ประทับตราบริษัทฯ
6. ลายเซ็นพร้อมทั้งประทับตรา และเซนต์รับรองโดยผู้อำนวยการโรงเรียน
7. ลงชื่อตัวบรรจงของผู้อำนวยการโรงเรียน
8. ระบุตำแหน่งของผู้ลงนาม

เอกสารเพิ่มเติมที่ใช้ประกอบ

1. หนังสือจัดตั้งสถานศึกษา (กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้ ให้ใช้ หนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียนแทน

ตัวอย่างหนังสือจัดตั้งสถานศึกษา


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting/Server สำหรับธุรกิจ อันดับ 1 ของประเทศไทย
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-105-4104
Auto Fax: 02-426-5924

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Android OS] วิธีลบบัญชีปฏิทินออกจาก SolCalendar

วิธีลบบัญชีปฏิทินออกจาก SolCalendar

1. เปิด SolCalendar

เปิด App: SolCalendar

2. คลิกที่ปุ่ม More.. ดังภาพ

คลิกที่ปุ่ม More

3. คลิกที่ปุ่ม Settings

ไปที่ Settings

4. ไปที่ "บัญชีที่เชื่อมต่อกับแอป"

เลือก Sync account (บัญชีที่เชื่อมต่อกับแอป)

5. คลิกที่รูปเฟืองดังภาพ
คลิกที่รูปเฟือง

6. ลบบัญชีที่เชื่อมต่อที่ต้องการ

คลิกที่ไอคอน Trash เพื่อลบบัญชีอีเมลออกจาก SolCalendar

7. ยืนยันการลบบัญชี

กดตกลง เพื่อยืนยันการลบบัญชีออกจาก SolCalendar

8. บัญชีอีเมลถูกลบออกจาก SolCalendar เรียบร้อยแล้ว

ลบบัญชีออกจากแอปสำเร็จ

[BusinessCal][Android OS] เพิ่มปฏิทินอีเมลบริษัทด้วย SolCalendar

 

เพิ่มปฏิทินอีเมลบริษัทด้วย SolCalendar

1. เปิด SolCalendar (วิธีดาวน์โหลด SolCalendar)

เปิด App SolCalendar
2. คลิกที่ไอคอน More ... ที่อยู่ด้านซ้ายบน 

คลิกที่ไอคอน More...
3. คลิกที่ไอคอน Settings (รูปเฟือง) ด้านขวาบน

ไปที่ Settings
 4. ไปที่ "เพิ่มบัญชี"

เลือก Add account (เพิ่มบัญชี)

5. เลือกประเภทการตั้งค่าผู้ใช้ระบุเอง
เลือกที่ "ผู้ใช้ระบุเอง" (Manual Entry)

6. กรอกข้อมูลบัญชีอีเมลบริษัทฯ เพื่อ Sync Calendar
https://cal.technologyland.co.th
ID: ระบุชื่อบัญชีอีเมล
Password: รหัสผ่านบัญชีอีเมล
กดตกลง

เมื่อกรอกข้อมูลสำเร็จบัญชีอีเมลปฏิทินจะปรากฏบนอุปกรณ์ซึ่งสามารถใช้งานผ่าน SolCalendar ได้ทันที


ผู้ให้บริการ Email Hosting สำหรับองค์กรคุณภาพสูงในราคาที่สัมผัสได้

วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Android OS] ติดตั้ง SolCalendar สำหรับปฏิทินอีเมลบริษัท

วิธีติดตั้ง SolCalendar สำหรับปฏิทินอีเมลบริษัท

1. เปิด App: Play Store เพื่อดาวน์โหลด Sol Calendar
 
เปิด Play Store

2. ค้นหา Application ชื่อ SolCalendar

คลิกปุ่ม Install หรือ ติดตั้ง

3. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้น สามารถเปิด App เพื่อใช้งานได้ทันที

กดเปิด เพื่อใช้งาน SolCalendar

ไอคอน SolCalendar จะปรากฏบนหน้าหลัก

สามารถใช้งานได้ทันที

บทความที่เกี่ยวข้อง

[BusinessCal][Android OS] Delete an event on calendar
[BusinessCal][Android OS] Sync Calendar frequency settings

Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Android OS] Sync calendar frequency settings

การตั้งค่าความถี่ในการ Sync ปฏิธิน ในมือถือแอนดรอย
การตั้งค่าความถี่ในการ Sync ปฏิทิน ในมือถือ Android OS

Sync Calendar frequency settings
1. เข้าไปที่ปุ่มมุมซ้ายบน ตามภาพ เพื่อเข้าสู่โหมดอื่น

การตั้งค่าความถี่ในการ Sync ปฏิธิน ในมือถือแอนดรอย
2. เข้าไปที่ปุ่มการตั้งค่าที่เป็นรูป เฟือง

Sync Calendar frequency settings
3. เลือกไปที่ บัญชีที่เชื่อมต่อกับแอป

4. เลือก ความถึ่ในการเชื่อมต่อ

การตั้งค่าความถี่ในการ Sync ปฏิธิน ในมือถือแอนดรอย
5. เลือกความถึ่ในการเชื่อมต่อที่ต้องการ


บทความที่เกี่ยวข้อง

[BusinessCal][Android OS]Create event on calendar
[BusinessCal][Android OS]Delete an event on calendar

Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง
[BusinessCal][Android OS] Delete an event on calendar

ลบอีเว้นท์ในปฏิทิน Android
การลบ Event นัดหมายหรือแจ้งเตือนใน Android
ผ่าน App sol calendar
Delete an event on calendar
1.กดเลือกไปที่  Event ที่ต้องการลบออกจากปฏิทิน

ลบอีเว้นท์ในปฏิทิน Android
2. กดค้างไว้ที่ Event จะปรากฏ ​pop up ขึ้นมาตามภาพ
ให้เลือก รูปถังขยะเพื่อลบ Event

Delete an event on calendar
3. จะมีหน้าให้ยืนยันการลบ เลือก ตกลง


บทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Android OS]Create event on calendar
[BusinessCal][Android OS]Sync Calendar frequency settings

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

Email hosting สำหรับองค์กร พร้อมฟังก์ชัน BusinessCal App ที่ใช้งานง่ายที่สุด

[BusinessCal][Android OS] Create event on calendar

สร้างอีเว้นท์ในปฏิทิน Android
การสร้าง Event นัดหมายหรือแจ้งเตือนใน Android
ผ่าน App sol calendar

สามารถทำได้ด้วยกัน 2 วิธีดังนี้

วิธีที่ 1
Create event on calendar
1.1 เลือก สัญลักษณ์ ดินสอตามภาพ เพื่อสร้าง Event

สร้างอีเว้นท์ในปฏิทิน Android
1.2 ใส่รายละเอียดของ Event ลงไป เมื่อเรียบร้อยแล้ว
กด เครื่องหมายถูก ตามภาพวิธีที่ 2


Create event on calendar
2.1 กดเลือกไปยังวันที่ ที่ต้องการ Add Event

สร้างอีเว้นท์ในปฏิทิน Android
2.2 กดเครื่องหมาย + เพื่อ Add Event

Create event on calendar
2.3 ใส่รายละเอียดของ Event ลงไป เมื่อเรียบร้อยแล้ว
กดเครื่องหมายถูก ตามภาพ

สร้างอีเว้นท์ในปฏิทิน Android
ทั้งสองวิธีสามารถทำได้ และได้ผลเหมือนกันตามภาพ

บทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Android OS]Delete an event on calendar
[BusinessCal][Android OS]Sync Calendar frequency settingsTechnology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง