Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วิธีการแก้ไขปัญหาเมลส่งไม่ออก หลังจาก Update iOS ใหม่


ลูกค้าที่ใช้งานอีเมล์ในมือ iPhone ส่วนใหญ่หลังจากมีการ UP iOS ไปแล้วมักจะประสบปัญหาไม่สามารถรับส่งอีเมลได้ โดยมีข้อความ Error ขึ้นมาดังภาพ

ข้อความ Error เมื่อเปิดใช้งานอีเมล์

ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่แล้วเกิดจาก ตอนที่ผู้ใช้ดำเนินการ Update iOS ระบบจะทำการเปิด โหมด SSL อัตโนมัติ ซึ่งเมื่อเปิดโหมด SSL แล้ว แต่การใส่ค่า PORT Sever ยังเป็นแบบ None SSL ทำให้ระบบมองว่าเป็นการตั้งค่า Host ที่ไม่ถูกต้อง เราจึงแนะนำวิธีการแก้ไขดังนี้ค่ะ

1. เข้าไปที่ Setting (การตั้งค่า)


2. เข้าไปที่ Accounts & Passwords (บัญชีและรหัสผ่าน)


3. เลือกไปที่ชื่อบัญชีอีเมลที่เกิดปัญหา4. เข้าไปที่ Account (ชื่อบัญชีอีเมล์)5. เลื่อนลงล่างสุด มาที่ หัวข้อ Advanced (ขั้นสูง)


6 . เข้าไปปรับแก้ ตามวงกลมสีแดง ตามรายละเอียดดังนี้
Use SSL  ปิด
Authentication Password
Server Port : 143 (IMAP)
Server Port : 110 (POP)
เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ Back กลับไปที่หน้า Account
มุมบนซ้ายมือ7. เมื่อกลับมาที่หน้า Account ให้เลือกไปที่ Outgoing Mail Server 
หรือ เซิรฟเวอร์เมล์ขาออก แล้วเลือก บรรทัดตามภาพ8. ไปเลือกไปที่ Pamary Server (เซิรฟเวอร์หลัก)ตามภาพ9 . เข้าไปปรับแก้ ตามวงกลมสีแดง ตามรายละเอียดดังนี้
Use SSL  ปิด
Authentication Password
Server Port : 587
กด Done (เสร็จสิ้น) มุมบนขวาของจอ
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(Soulved) ตั้งค่า Email ถูกต้องแล้วแต่ Wordpress ก็ยังส่ง Email ไม่ออก ?

อาการของปัญหา

ไม่สามารถส่ง Email ออกจาก Wordpress ได้ ซึ่งเรามั่นใจว่าเราตั้งค่าทุกอย่างถูกต้องแล้วหรือก่อนหน้านี้ก็ใช้งานได้ปกติด้วยค่านี้ หรือเป็นหลังจากการย้าย Web Server


จากภาพสังเกตุได้ว่าเมื่อเราทดสอบส่ง Email จาก Wordpress แล้วมี  Error Code หลังจากบรรทัด SERVER -> CLIENT 220 TLS go ahead ซึ่งหมายความว่า Wordpress จะเชื่อมต่อมายัง Mail Server แบบ TLS ซึ่ง Mail Server ส่วนใหญ่ไม่ได้รองรับการเชื่อมต่อแบบ TLS ถึงแม้ว่าก่อนหน้า Setting เราจะตั้งค่าแบบ No encryption และไม่ได้เลือก TLS ไว้แล้วก็ตาม

สาเหตุของปัญหา

เกิดจากในความเป็นจริงแล้ว Wordpress มีการเชื่อมต่อแบบ TLS ตลอดเวลาในระดับ Hardcode ถึงแม้ว่าในหน้าการตั้งค่าเราจะไม่ได้เลือกแบบ TLS หรือ No encryption ไปแล้วแต่ใน Hardcode มันเชื่อมต่อไปยัง Mail Server แบบ  TLS ตลอด


การแก้ปัญหา
  1. ไปที่ File: wp-content/plugins/wp-mail-smtp/wp_mail_smtp.php 
  2. หลังบรรทัด "$phpmailer->Password = get_option('smtp_pass');"  
  3. เพิ่ม Code ตามไฟล์แนบลงไปคือ
//Fixed for Disable TLS
$phpmailer->SMTPSecure = false;
$phpmailer->SMTPAutoTLS = false;
//Fixed for Disable TLS
เพื่อเป็นการ Fix ให้ตัว Code ไม่ต้องมีการเชื่อมต่อแบบ TLS


บทความที่เกี่ยวข้อง


วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

การย้ายผู้ดูแลโดเมน ac.th มีขั้นตอนอย่างไร

ย้ายผู้ดูแลโดเมนเนมมาให้ทางเราดูแลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้า .ac.th

เนื่องจาก Domain ac.th ผู้ถือครอง หรือเจ้าของโดเมนนั้น คือนิติบุคคลในรูปแบบสถานศึกษา ดังนั้นการที่จะเปลี่ยนแปลงผู้ดูแล Domain นั้นต้องใช้เอกสารที่มีผลทางกฏหมาย โดยต้องมีเอกสาร 2 ฉบับนี้ในการย้ายผู้ดูแลโดเมนเนม

สำหรับการโดเมนเนม ac.th มาให้ทางบริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด เป็นผู้ดูแลแทนนั้น สามารถทำเอกสารตามตัวอย่างนี้ได้เลย หรือสามารถขอแบบฟอร์มจากทางบริษัท ฯ ได้ทางอีเมล

แบบฟอร์มเอกสารขอเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลโดเมนเนม ac.thสิ่งที่ต้องแก้ไขจากแบบฟอร์ม

1. ใส่หัวจดหมายของบริษัทหรือหน่วยงาน
2. ลงวันที่เอกสาร
3. ระบุชื่อบริษัทที่ต้องการเปลี่ยนผู้ดูแลโดเมนเนม
4. ระบุชื่อโดเมนเนม
5. ประทับตราบริษัทฯ
6. ลายเซ็นพร้อมทั้งประทับตรา และเซนต์รับรองโดยผู้อำนวยการโรงเรียน
7. ลงชื่อตัวบรรจงของผู้อำนวยการโรงเรียน
8. ระบุตำแหน่งของผู้ลงนาม

เอกสารเพิ่มเติมที่ใช้ประกอบ

1. หนังสือจัดตั้งสถานศึกษา (กรณีที่ไม่สามารถแสดงหนังสือจัดตั้งโรงเรียนได้ ให้ใช้ หนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียนแทน

ตัวอย่างหนังสือจัดตั้งสถานศึกษา


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting/Server สำหรับธุรกิจ อันดับ 1 ของประเทศไทย
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-105-4104
Auto Fax: 02-426-5924

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Webmail] Create new calendar folder

การสร้างโฟล์เดอร์ปฏิทินใหม่ จากหน้าเว็บเมล
การสร้างโฟล์เดอร์ปฏิทินใหม่ จากหน้าเว็บเมล

สำหรับ Calendar นั้นสามารถสร้าง Folder เพื่อแยกส่วนของการนัดหมายได้ เช่น
สร้าง Folder ชื่อ A เพื่อไว้ตั้งนัดหมายเฉพาะกับบุคคล A และ
สร้าง Folder ชื่อ B เพื่อไว้ตั้งนัดหมายเฉพาะกับบุคคล B
ซึ่งทั้ง 2 Folder จะสามารถแยกโชว์การนัดหมาย หรือ ปิดการโชว์เฉพาะ Folder ที่ต้องการได้ ให้โชว์เฉพาะการตั้งนัดหมายของ Folder ที่ต้องการได้ ซึ่งขั้นตอนการตั้ง Folder ตั้งได้ดังนี้Create new calendar folder
ขั้นตอนที่ 1 : เปิด Webmail จากนั้นเข้าหัวข้อ Calendar


การสร้างโฟล์เดอร์ปฏิทินใหม่ จากหน้าเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อใช้งานครั้งแรกจะไม่เห็น Folder เพราะยังไม่เคยสร้างขึ้นมา
ให้ทำการกดไอคอน +


Create new calendar folder
ขั้นตอนที่ 3 : ระบบจะแสดงหน้าต่างให้กรอกรายละเอียด กรอก ชื่อ Folder , รายละเอียด และ เลือกสี


การสร้างโฟล์เดอร์ปฏิทินใหม่ จากหน้าเว็บเมล
ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อกรอกเสร็จแล้ว กด Save Changes


Create new calendar folder

ขั้นตอนที่ 5 : ระบบจะสร้าง Folder และ แสดงในส่วน Calendar หน้า Webmailบทความที่เกี่ยวข้อง


[BusinessCal][Webmail] Delete calender folder

Technology Land Co., Ltd.

ผู้บริการ Email hosting สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันอังคารที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][iOS] Cancel sharing calendar to another

Cancel sharing calendar to another
การยกเลิกการแชร์ปฏิธินในมือถือระบบ iOS
ยกเลิกการแชร์ปฏิทินให้ผู้ใช้อื่น
1. เข้าไปที่ Calendars (ปฏิทิน)
Cancel sharing calendar to another
2. ไปที่ Edit (แก้ไข)
ยกเลิกการแชร์ปฏิทินให้ผู้ใช้อื่น
3. เลือก Folder Calendar ที่ต้องการ
Cancel sharing calendar to another
4. เลือกรายชื่อที่ต้องการยกเลิก การ Share
ยกเลิกการแชร์ปฏิทินให้ผู้ใช้อื่น
5. เลือกไปที่ Stop Sharing
Cancel sharing calendar to another
6. กด Remove เพื่อยืนยันอีกครั้ง
เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถยกเลิกการ การแชร์ปฏิทินไปยังผู้ใช้ที่ต้องการได้แล้ว


บทความที่เกี่ยวข้อง

[BusinessCal][iOS] สร้าง new calendar sub-folder ใน iPhone
[BusinessCal][iOS] Delete calendar sub-folder ใน iPhone
[BusinessCal][iOS] Rename calendar sub-folder ใน iPhone

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัดEmail hosting สำหรับองค์กร พร้อมฟังก์ชัน BusinessCal App ที่ใช้งานง่ายที่สุดวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Outlook] การเพิ่มนัดหมาย (New Appointment)

การเพิ่มนัดหมาย (New Appointment)

วิธีการเพิ่มนัดหมายลงบนปฏิทิน

1. กดสร้างนัดหมาย

คลิกขวาบนปฏิทินตามวันที่ที่ต้องการนัดหมาย

2. บันทึกนัดหมายลงปฏิทิน

ใส่รายละเอียดนัดหมาย และวันที่นัดหมาย
จากนั้นกด Save & Close เพื่อบันทึกนัดหมายลงปฏิทิน


บทความที่เกี่ยวข้อง
[BusinessCal][Outlook] Add Calendar Folder
[BusinessCal][Outlook] Delete Calendar Folder
[BusinessCal][Outlook] วิธีตั้งความถี่ในการ Synchronize ปฏิทิน
[BusinessCal][Outlook] วิธีการติดตั้ง Add-on Calendar ของบริษัทลงบน Outlook
[BusinessCal][Outlook] วิธีการ Add Calendar ขององค์กร ลงใน CalDav Synchronizer

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการ Email hosting สำหรับองค์กร ยาวนานกว่า 9 ปี

[BusinessCal][iOS] แชร์โฟลเดอร์ปฏิธินไปยังผู้ใช้อื่น

Share calendar folder to another user
แชร์โฟลเดอร์ปฏิทินไปยังผู้ใช้อื่น ผ่าน iOS
Share calendar folder to another user
1. เข้าไปที่ Calendars (ปฏิทิน)
Share calendar folder to another user
2. เลือก Edit (แก้ไข)
Share calendar folder to another user
3. เลือก Folder  Calendar ที่ต้องการ Share
Share calendar folder to another user
4. เลือก Add Person เพื่อเพิ่มรายชื่ออีเมล
Share calendar folder to another user
5. พิมพ์ชื่ออีเมลลงไป
(หากต้องการแชร์มากกว่า 1 ชื่อให้ใส่เครื่องหมาย ,  ต่อท้ายชื่อ)
Share calendar folder to another user
6. ชื่ออีเมลที่ใส่ลงไปจะปรากฏขึ้นตามภาพ 
เมื่อเรียบร้อยแล้ว กด Done


บทความที่เกี่ยวข้องบริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัดEmail hosting สำหรับองค์กร พร้อมฟังก์ชัน BusinessCal App ที่ใช้งานง่ายที่สุดวันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

[BusinessCal][Outlook] วิธีตั้งความถี่ในการ Synchronize ปฏิทิน


การปรับความถึ่ในการซิงค์ข้อมูลปฏิธิน
1. ไปที่ Synchronization Profiles

คลิกที่ Synchronization Profiles

2. ปรับค่าความถี่ในการซิงค์ข้อมูลบนปฏิทิน

ปรับความถี่ในการ Sync หน่วยเป็นนาทีดังภาพ


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

Email hosting สำหรับองค์กร พร้อมฟังก์ชัน BusinessCal App ที่ใช้งานง่ายที่สุด

[BusinessCal][iOS] Rename calendar sub-folder ใน iPhone


Rename calendar sub-folder iOS
วิธีการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ปฏิทินใน iPhone
Rename calendar sub-folder iOS
1. เข้าไปที่หน้า Calendar แล้วกด Edit


Rename calendar sub-folder ใน iPhone
2. เลือกไปที่ Folder Calender ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อRename calendar sub-folder iOS
3. เมื่อกดเข้าไปแล้ว ให้ทำการแก้ไขชื่อที่ต้องการ แล้ว กด Done

Rename calendar sub-folder iOS
4. เพียงเท่านี้ท่านก็สามารถ เปลี่ยนชื่อ calendar sub-folder ได้แล้วบทความที่เกี่ยวข้อง

[BusinessCal][iOS] สร้าง new calendar sub-folder ใน iPhone
BusinessCal App ที่ดีที่สุดสำหรับอีเมลบริษัท


[BusinessCal][Outlook] วิธีการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ปฏิทิน


1. เลือกปฏิทินที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ

คลิกขวาที่ปฏิทิน เลือก Rename Calendar

2. เปลี่ยนชื่อปฏิทินตามต้องการ

เปลี่ยนชื่อปฏิทินได้ตามต้องการจากนั้นกด Enter

BusinessCal App ที่ดีที่สุดสำหรับอีเมลบริษัท

[BusinessCal][Outlook] Delete Calendar Folder


วิธีการลบโฟลเดอร์ปฏิทินบนโปรแกรม MS Outlook


คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่ต้องการลบ จากนั้นเลือก Delete Calendar

Technology Land Co., Ltd.

BusinessCal App for your better life.