Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ การดักจับสแปม แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ การดักจับสแปม แสดงบทความทั้งหมด

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การกรอง Spam ด้วยการ Whitelist และ Blacklist ทำงานอย่างไร

การกรอง Spam ด้วยการกำหนด Whitelist และ Blacklist นั้น ถือเป็นระบบการกรองในขั้นต้นของระบบกรอง Spam โดยบางท่านอาจสงสัยว่าอะไรคือ Whitelist และ Blacklist ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการตัดสิน ว่าอีเมลใดสมควรเป็น Sender Blacklist

โดยส่วนใหญ่มาจากการที่มีการส่งเมลที่เป็น Spam จากไอพีไป ยัง Server อื่น ทำให้ผู้ดูแลทางฝังที่ได้รับเมล ทำการแจ้งไปว่า IP Hosting Email ที่ทำการส่งเมล์มาเป็นภัยคุกคาม จึงทำให้ติดอยู่ใน Spam quarantine ส่วน Whitelist นั้นถือเป็นอีเมลที่ปลอดภัยสามารถทำการรับ-ส่งเมลได้ปกติ หรือสามารถกำหนดในระบบ Admin ได้ว่าให้ Domainใดเป็น Blacklist หรือ Whitelist ได้เช่นกันหลักการทำงานทั่วไป คือ ระบบจะทำการกรองข้อความ Mail Server โดยตั้งค่ากำกับไว้ว่าถ้าเป็นเมล จาก IP ที่ติด Global Blacklist ก็จะตีกลับไม่สามารถเข้ามาได้

ระบบกรองสแปมที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถตั้งค่าให้ blacklist หรือ whitelist ผู้ส่งได้เอง โดยที่ไม่ต้องดูจาก Global blacklist ก็ได้ เพื่อใช้ในกรณีที่โดเมนผู้ส่งติด Global blacklisted แล้วมีความจำเป็นที่จะต้องส่งข้อความมายังปลายทางแบบด่วนจริง ๆ ก็สามารถตั้งให้โดเมนต้นทางเป็น Sender whitelist เพื่อที่จะรับข้อความจากต้นทางได้ทันที

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการอีเมลโฮสติ้งที่ดีที่สุดของไทย

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2558

Google Apps สามารถกรอง Spam Junk ได้แม่นยำแค่ไหนนอกจากเรื่องความเสถียรของระบบแล้ว สิ่งที่ผู้ใช้บริการ Google Apps ให้ความเชื่อมั่นคือ เรื่องการกรอง สแปม (Spam) ที่มีความแม่นยำค่อนข้างสูง เนื่องจาก Google มีฐานข้อมูลอยู่ในมือมากมาย ทำให้สามารถนำฐานข้อมูลที่มีอยู่นั้น มาวิเคราะห์ได้ว่าอีเมล์นั้นๆมีสแปม (Spam) หรือไม่

ยกตัวอย่างเช่น

- คุณซื้อตั๋วเครื่องบินผ่านหน้าเว็บไซต์ของสายการบิน ทางสายการบินส่งอีเมล์ยืนยันกลับมา อีเมล์จากสายการบินนั้นเข้าไปอยู่ใน Inbox ของคุณตามปกติ แต่เมื่อทางสายการบินนั้นส่งอีเมล์โปรโมชั่นมาให้คุณ อีเมล์ฉบับนั้นกลับไปอยู่ใน Folder Spam


- บริษัท A ส่งอีเมล์ประกาศวันหยุดประจำปีให้แก่พนักงานจำนวนมาก ภายในครั้งเดียว ซึ่งลักษณะการส่งนี้เข้าข่ายเป็นอีเมล์ขยะ แต่ Google นั้น สามารถแยกแยะและนำอีเมล์ฉบับนี้ไปอยู่ใน Inbox ได้

เห็นหรือไม่ว่า Google Appsนั้น มีความสามารถในการกรองสแปมขนาดไหน ถ้าไม่ใช้เสียดายแย่ความแตกต่างระหว่างดูอย่างเดียวกับแก้ไขได้ในการแชร์ Google Apps


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

ผู้ให้บริการ Email Hosting คุณภาพสูงที่ใช้งานร่วมกับ Google Apps ได้เป็นอย่างดี