Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Calendar Alert แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Calendar Alert แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

[Business Cal][AndroidOS] วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน ( Event ) ตามวัน-เวลาที่กำหนด

วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน (Event) ตามวัน-เวลาที่กำหนด


ไปที่ App Calendar


เมื่อเข้ามาแล้ว
1. ให้เลือกวันที่ ต้องการนัดหมาย
2. จากนั้นกดไอคอน + เพื่อเพิ่มการนัดหมาย


จากนั้นระบบจะให้ใส่เรายละเอียดของการนัดหมาย
กรอกรายละเอียดตามต้องการเช่น หัวข้อ, สถานที่, วันที่และเวลาในการนัดหมาย


เมื่อกรอกเสร็จ ให้กด Save


ระบบจะบันทึกการนัดหมายใน Calendar ทันทีบทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[Business Cal][AndroidOS] วิธีตั้ง Calendar Alert ตามวันที่นัดหมาย

วิธีตั้ง Calendar Alert ตามวันที่นัดหมาย

ไปที่ App Calendar


จากนั้นให้เลือกวันที่ต้องการตั้งค่า


เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดของ Calendar
ให้กดไอคอน + ที่หัวข้อ Reminder


จากนั้นให้เลือกช่วงเวลาที่ต้องการแจ้งเตือน


ดังตัวอย่าง ได้เลือกแจ้งเตือน
ก่อนถึงเวลานัดหมาย 15 นาที ให้แจ้งเตือน
จากนั้นกด Saveบทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง


วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

[Outlook 2007] วิธีตั้ง Calendar Alert ตามวันที่นัดหมาย

Calendar ของ Outlook เป็นปฎิทินการนัดที่มีประโยชน์อย่างมาก สำหรับผู้ที่มีการประชุมหรือนัดหมายบ่อย แต่หากไม่ได้ตั้งการแจ้งเตือน หรือ ตั้งแจ้งเตือนผิด จะทำให้การนัดหมายต่างๆ ผิดพลาดได้ ดังนั้นการตั้งแจ้งเตือนเวลาให้เหมาะสม จึงมีความสำคัญ โดยการตั้งค่าการแจ้งเตือนสามารถทำได้ดังนี้

วิธีตั้ง Calendar Alert ตามวันที่นัดหมาย

เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว
ให้ Double Click Event ที่ต้องการ


จากนั้นจะเข้าสู่หน้ารายละเอียดของ Event
ที่เมนูด้านบนจะมีหัวข้อ ตัวเตือน ให้คลิกเลือกเวลาที่ต้องการให้โปรแกรมเตือนล่วงหน้า


จากนั้นกด Save & Close
(ตัวอย่างกำหนดการแจ้งเตือนก่อนถึงวันนัดหมาย 10 ชั่วโมง)


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง


วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

[Outlook Mac] วิธีตั้ง Calendar Alert ตามวันที่นัดหมาย

Calendar ของ Outlook เป็นปฎิทินการนัดที่มีประโยชน์อย่างมาก สำหรับผู้ที่มีการประชุมหรือนัดหมายบ่อย แต่หากไม่ได้ตั้งการแจ้งเตือน หรือ ตั้งแจ้งเตือนผิด จะทำให้การนัดหมายต่างๆ ผิดพลาดได้ ดังนั้นการตั้งแจ้งเตือนเวลาให้เหมาะสม จึงมีความสำคัญ โดยการตั้งค่าการแจ้งเตือนสามารถทำได้ดังนี้

วิธีตั้ง Calendar Alert ตามวันที่นัดหมาย

เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar แล้ว
ให้ Double Click Event ที่ต้องการ


จากนั้นจะเข้าสู่หน้ารายละเอียดของ Event
ที่เมนูด้านบนจะมีหัวข้อ Reminder ให้คลิกเลือกเวลาที่ต้องการให้โปรแกรมเตือนล่วงหน้า
จากนั้นกด Save & Closeบทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง


วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

[Business Cal][iOS] วิธีตั้ง Calendar Alert ตามวันที่นัดหมาย

หากคุณเป็นคนที่ลืมง่าย ๆ ควรจะหาฟังก์ชันการแจ้งเตือน เพื่อป้องกันปัญหาลืมงานที่หัวหน้ามอบหมาย แล้วทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในองค์กร ผู้เขียนแนะนำการใช้งานปฏิทินให้เป็นประโยชน์มากขึ้นผ่านการใช้งานฟังก์ชั่น Alert คือแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลานัดหมาย หมดปัญหาการไม่ผิดนัดอีกต่อไป


กดเข้าแอป Calendar ของ Iphone  จากนั้นเลือกวันที่ แล้วกดที่ชื่อ Event ที่จะตั้ง Calendar Alertจากนั้นคลิก Edit เพื่อเข้าไปตั้งค่า Calendar Alertจากนั้นเลื่อนลงมาที่หัวข้อ Alert
แล้วกดเข้าหัวข้อดังกล่าวให้เลือกช่วงเวลาที่จะให้ Aler tแจ้งเตือน ตามต้องการ เมื่อเลือกช่วงเวลาแล้ว จะมีหัวข้อให้เลือกแสดงขึ้นมาอีก
หัวข้อดังกล่าวคือ Alert แจ้งเตือนอีกครั้งหลังจากที่ได้แจ้งเตือนไปแล้ว
หากต้องการให้มีกดเข้าไปเลือกช่วงเวลาได้เมื่อเลือกช่วงเวลาแจ้งเตือนแล้ว
ให้กด Done Calendar จะแสดงการตั้งค่าทั้งหมด
ดังรูปภาพ บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง