วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

[Business Cal][AndroidOS] วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน ( Event ) ตามวัน-เวลาที่กำหนด

วิธีตั้งนัดหมายบนปฏิทิน (Event) ตามวัน-เวลาที่กำหนด


ไปที่ App Calendar


เมื่อเข้ามาแล้ว
1. ให้เลือกวันที่ ต้องการนัดหมาย
2. จากนั้นกดไอคอน + เพื่อเพิ่มการนัดหมาย


จากนั้นระบบจะให้ใส่เรายละเอียดของการนัดหมาย
กรอกรายละเอียดตามต้องการเช่น หัวข้อ, สถานที่, วันที่และเวลาในการนัดหมาย


เมื่อกรอกเสร็จ ให้กด Save


ระบบจะบันทึกการนัดหมายใน Calendar ทันทีบทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น