แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Android แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ Android แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

[Android] วิธีย้าย "ข้อความอีเมล์" ไปยัง Folder ที่เราต้องการ บน Smart phone, Samsung


1. เปิดโปรแกรม Email บน Smart Phone

เปิด Email app

2. คลิกที่ไอคอนดังภาพ

คลิกที่ไอคอน More..

3. เลือก Select

คลิกที่ Select

4. ทำเครื่องหมายหน้าข้อความที่ต้องการย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่น

เลือกข้อความเพื่อย้ายไปยังโฟลเดอร์อื่น (เลือกได้มากกว่า 1 ฉบับ)
จากนั้นคลิกที่ไอคอนด้านล่าง (ดังภาพ)

5. เลือกโฟลเดอร์ปลายทาง

เลือกโฟลเดอร์ปลายทางที่ข้อความที่เราเลือกจะย้ายไป

6. ข้อความอีเมล์ถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ที่ถูกเลือก

ข้อความถูกย้ายแล้ว


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[Android] วิธีค้นหาข้อความอีเมล์จากชื่อผู้ส่งบน Smart Phone

สำหรับอีเมล์ของที่ทำงานนั้น มีการส่งข้อมูลหากันเป็นจำนวนมาก วันหนึ่งอาจมีการส่งเข้ามาเป็นร้อยฉบับ จึงทำให้การค้นหาอีเมล์ที่ต้องการลำบาก ใช้เวลานาน แต่ App ของอีเมล์ หรือ โปรแกรมต่างๆ จะมีฟังชั่นให้ผู้ใช้ ค้นหาอีเมล์ที่ต้องการได้ง่ายขึ้น ซึ่งในมือถือ Smart Phone ก็มีปุ่มค้นหาด้วยเช่นกัน

วิธีค้นหาข้อความอีเมล์จากชื่อผู้ส่งบน Smart Phone

จากหน้าอีเมล์บน Smart Phone
ให้กดไอคอน แว่นขยาย (ค้นหา)


จากนั้นพิมพ์ชื่อ อีเมล์ ที่ต้องการค้นหา
ระบบจะแสดงอีเมล์ฺ ที่มีชื่อตรงกับคำที่ค้นหา

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[Android] วิธี Unblock เบอร์โทรศัพท์บน Samsung

วิธี Unblock เบอร์โทรศัพท์

ไปที่ Phone


จากนั้นเลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่ต้องการ Unblock


เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดชื่อผู้ติดต่อแล้ว
ให้กดเข้า More Menu


จากนั้นเลือก Remove from Auto reject list


ระบบจะทำการ Unblock เบอร์ติดต่อทันที


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[Android] วิธี Block เบอร์โทรศัพท์บน Samsung

สำหรับท่านไหนที่มีเบอร์มือถือโทรเข้ามาก่อกวน หรือ ไม่อยากรับสายเบอร์ดังกล่าว ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ระบบมือถือ Android สามารถ Block เบอร์มือถือดังกล่าวได้ โดยเมื่อมีเบอร์ที่ได้ทำการ Block โทรเข้ามาระบบจะดำเนินการตัดสายให้อัตโนมัติ

วิธี Block เบอร์โทรศัพท์

ไปที่ Phone


จากนั้นเลือกรายชื่อผู้ติดต่อที่ต้องการ Block


เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดชื่อผู้ติดต่อแล้ว
ให้กดเข้า More Menu


จากนั้นเลือก Add to Auto reject list


ระบบจะทำการ Block เบอร์ติดต่อทันที
เมื่อเบอร์ดังกล่าวโทรเข้ามา ระบบจะตัดสายให้อัตโนมัติ


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[Business Cal][AndroidOS] วิธีแก้ไข Event บนปฏิทินของ Samsung

วิธีแก้ไข Event บนปฏิทินของ Samsung

ให้ไปที่ Calendar(ปฏิทิน) ของเครื่อง Samsung


จากนั้นเลือก Event ที่ต้องการแก้ไข


กดเปิด Event ที่ต้องการแก้ไข


เมื่อเข้าสู่รายละเอียด Event แล้ว ให้กดที่ไอคอน ดินสอ (แก้ไข) 


จากนั้นแก้ไขรายละเอียดของ Event ตามต้องการ
แล้วกด Save


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2558

[Android] วิธีเพิ่ม Email Address ลงใน Contacts Samsung

วิธีเพิ่ม Email Address ลงใน Contacts

ไปที่ Phone


จากนั้นให้กดเลือกรายชื่อที่ต้องการเพิ่ม Email


เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดรายชื่อแล้ว
ให้กดไอคอน + ต้องหัวข้อ Email


จากนั้นใส่ชื่อ Email ที่ต้องการ แล้วกด Save


Email จะถูกเพิ่มในรายชื่อผู้ติดต่อทันที


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

[Business Cal][AndroidOS] วิธี Delete Event บนปฏิทินที่บันทึกไว้

วิธี Delete Event บนปฏิทินที่บันทึกไว้


ไปที่ Calendar


จากนั้นเลือกวันที่ Event ที่ต้องการลบ


เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียด Event แล้ว
ให้กดไอคอนรูปถังขยะ


ระบบจะถามยืนยันการลบอีกครั้ง
ให้กด DELETE
Event ดังกล่าวก็จะถูกลบออกจาก ปฏิทินทันที


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[Business Cal][AndroidOS] ค้นหา Event บนปฏิทินอย่างไร

ค้นหา Event บนปฏิทินอย่างไร


กดที่เมนู More


จะมีเมนูแสดง ให้กด Search


จากนั้นกรอกข้อมูล Event ที่ต้องการค้นหา ที่ช่อง Search 


ระบบจะค้นหาและแสดง Event


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[Business Cal][AndroidOS] การค้นหา Location ใน Event บนปฏิทิน

การค้นหา Location ใน Event บนปฏิทิน

ไปที่ App Calendar


จากนั้นให้กดเลือก Event ที่ต้องการใส่ Location


เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดแล้ว
ให้กดที่หัวข้อ Location


จากนั้นกด Search Location ที่ต้องการ


เมื่อได้ Location ที่ต้องการแล้ว
กด Done


จากนั้นให้กด Save เพื่อบันทึกการตั้งค่าบทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[Android] วิธีการเลือกปฏิทินจากบัญชี Gmail, Hotmail มาโชว์

สำหรับการเลือกปฏิทินจากบัญชี Gmail, Hotmail นั้น จำเป็นต้อง Add Account อีเมล์ ปฏิทินจากบัญชี Gmail, Hotmail ในบัญชีของมือถือก่อน หากไม่ได้ Add จะไม่สามารถเลือกปฏิทินจากต่างบัญชีได้

ตัวอย่างการ Add Account อีเมล์ Gmail ดังนี้
[Android] วิธีเพิ่ม Email Gmail ลงใน App Gmail มือถือระบบ Android Samsung

วิธีการเลือกปฏิทินจากบัญชี Gmail, Hotmail มาโชว์บนมือถือ

ไปที่ App Calendar


เมื่อเข้าสู่หน้า Calendar จากนั้นกด More


จากนั้นกดเลือก Calendars


ระบบจะมีเมนูให้เลือก บัญชีอีเมล์ที่มี Calendar อยู่


ให้ติ๊กถูกเลือกบัญชีตามต้องการ


ปฏิทินจากบัญชี Gmail, Hotmail ที่ได้เลือกจะมาโชว์บนมือถือบทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง

[Business Cal][AndroidOS] แนะนำวิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วมประชุมตามนัดหมายผ่านปฏิทินออนไลน์

แนะนำวิธีการเชิญเพื่อนร่วมงานเข้าร่วมประชุมตามนัดหมายผ่านปฏิทินออนไลน์

ไปที่ App Calendar


จากนั้นเลือกวันที่ต้องการเชิญเพื่อนร่วมงาน


เมื่อเข้าสู่หน้ารายละเอียดแล้ว
ให้กดที่ไอคอนแก้ไข


จากนั้นกดไอคอน Participants


จากนั้นเลือกรายชื่อเพื่อน ที่ต้องการเชิญร่วมงาน
แล้วกด Save


ระบบจะส่งคำเชิญไปยังรายชื่อที่เราเลือกไว้บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยี แลนด์ จำกัด

บริการเช่าอีเมล์โฮสติ้ง สำหรับองค์กร คุณภาพสูง