Mail Server ที่ได้รับการยอมรับ
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ address book แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ address book แสดงบทความทั้งหมด

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

[Hotmail][Outlook.com] วิธีการ Export รายชื่อผู้ติดต่อบน Contacts เป็นไฟล์ .CSV

มีหลายคนต้องการทราบวิธีการ Export รายชื่อผู้ติดต่อจาก Address Book บนหน้าเว็บ Hotmail.com / Outlook.com วันนี้ผู้เขียนจึงได้ทำภาพประกอบมาอธิบาย ให้ทำตามกันเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น


1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีอีเมล์ของ Hotmail, Outlook

1. คลิกที่ไอคอนตัวเลือก
2. คลิกที่หมวด People

2.  Export รายชื่อที่ติดต่อทั้งหมด

1. คลิก Manage
2. เลือก Export for Outlook.com and other services

3. ไฟล์นามสกุล .CSV ถูกบันทึกลงบนคอมพิวเตอร์

จะได้ไฟล์ OutlookContacts.csv


วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird] วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book

วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book


1. เปิดโปรแกรม Thunderbird และไปที่เมนู Address Book

ไปที่ Address Book


2. สร้างรายชื่อที่ติดต่อใหม่และกรอกรายละเอียดของรายชื่อที่ติดต่อ

1. ไปที่ New Contact
2. กรอกข้อมูล First name และ Last name
3. กรอกชื่ออีเมล์
สามารถกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในช่องที่เหลือได้
4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยกด OK

3. รายชื่อจะถูกบันทึกลงใน Address book ทันที

บัญชีอีเมล์ถูกบันทึกลงใน Address book แล้ว

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

[Thunderbird] วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book

วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book


กดเข้าสู่หน้า Address Book

1. เลือก Contacts ที่ต้องการแก้ไข
2. เลือก Properties

แก้ไขรายละเอียดตามต้องการ
เมื่อเรียบร้อยแล้วกด OK

รายชื่อถูกแก้ไขเรียบร้อย

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[Thunderbird Mac] วิธีลบรายชื่อใน Address Book

วิธีลบรายชื่อใน Address Book


เมื่อเข้าสู่หน้า Address Book แล้ว
1. ให้กดเลือกรายชื่อที่ต้องการลบ
2. จากนั้นกด Delete


ระบบจะแจ้งการยืนยันการลบ
ให้กด OK อีกครั้ง


รายชื่อที่เลือกจะถูกลบออกจากโปรแกรม ทันที

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

[Thunderbird Mac] วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book

วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book


1. เปิดโปรแกรม Thunderbird และไปที่เมนู Address Book

ไปที่ Address Book

2. สร้างรายชื่อที่ติดต่อใหม่

1. คลิกปุ่ม New Contact
2. First ใส่ชื่อเจ้าของบัญชี
3. Email ใส่ชื่อบัญชีอีเมล์
4. กด OK


3. กรอกรายละเอียดของรายชื่อที่ติดต่อ

กรอกข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ, นามสกุล, งานที่ทำ, เบอร์ติดต่อ เป็นต้น
จากนั้นเลือกให้ใส่รายชื่อไว้ที่ Address Book ไหน แล้วกด OK


4. รายชื่อจะถูกบันทึกลงใน Address book ทันที

บัญชีอีเมล์ถูกบันทึกลงใน Address book แล้ว

[Thunderbird Mac] วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book

วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book


กดเข้าสู่หน้า Address Book


1. จากนั้นเลือก Contacts ที่ต้องการแก้ไข
2. กดเข้าที่ Properties


เมื่อเข้าสู่หน้า Properties จะแสดงรายละเอียดผู้ติดต่อ


สามารถแก้ไขรายละเอียดรายชื่อตามที่ต้องการ
เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้ว กด OK


จากนั้นรายชื่อจะถูกแก้ไข


บทความที่เกี่ยวข้อง

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

[Outlook 2007] วิธีสร้าง Folder ใน Address Book

วิธีสร้าง Folder ใน Address Book

คลิกขวาที่ Folder "ที่ติดต่อ"
จากนั้นเลือก "สร้างโฟลเดอร์"

จากนั้นจะมีหน้าต่างการสร้าง Folder ขั้นมา
1. ตั้งชื่อ Folder ตามต้องการ
2. จากนั้นกด ตกลง

วิธีการย้ายรายชื่อเข้าไปยัง Folder ที่ต้องการ
1. เลือกรายชื่อที่ต้องการย้าย
2. จากนั้นกด ไอคอนตามรูปภาพ แล้วเลือก 
Folder ที่ต้องการ


จากนั้นรายชื่อจะย้ายไปอยู่ใน Folder ที่ได้เลือก ดังรูปภาพบทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว
[Outlook 2007] วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book

วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book

ให้เลือกรายชื่อที่ต้องการแก้ไข
จากนั้นกด Double Click

จะมีหน้าต่างแสดงรายละเอียดของรายชื่อ


1. ทำการแก้ไขรายชื่อตามต้องการ
2. จากนั้นกด บันทึกแล้วปิด

จากนั้นรายชื่อจะถูกแก้ไขบทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


[Outlook 2007] วิธีลบรายชื่อใน Address Book

วิธีลบรายชื่อใน Address Book

1. เลือกรายชื่อที่ต้องการ
2. จากนั้นคลิก X ดังรูปภาพ

จากนั้นรายชื่อจะถูกลบทันทีบทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว[Outlook 2007] วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book

วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book

1. คลิกหัวข้อ ที่ติดต่อ
2. กดที่ สร้าง


1. ใส่ข้อมูลรายละเอียดของผู้ติดต่อ
2. จากนั้นกด บันทึกแล้วปิด


จะแสดงรายชื่อใน Address Book

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

[Outlook for Mac] วิธีสร้าง folder ใน Address Book


วิธีสร้าง folder ใน Address Book


ให้คลิกขวาที่ Folder หลัก (Address Book)
แล้วเลือก New Folder

จากนั้นตั้งชื่อ Folder ตามต้องการ


เมื่อสร้าง Folder แล้ว
หากต้องการนำรายชื่อ ไปไว้ใน Folder
ให้คลิกขวารายชื่อที่ต้องการ จากนั้นเลือก Move > (
Folder ที่สร้างไว้)


รายชื่ออีเมล์จะเข้าไปอยู่ใน Folder ที่เลือกบทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Mail Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว


วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558

[Outlook Mac] วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book


วิธีแก้ไขรายชื่อใน Address Book มีขั้นตอนดังนี้


เข้าสู่หน้า Address Book
จากนั้น Double Click รายชื่อที่ต้องการแก้ไข


จะปรากฏหน้าต่างเล็กๆขึ้นมา
1. แก้ไขข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อย
2. จากนั้นกด Save ข้อมูลจะถูกอัพเดตทันที


รายชื่อ Contacts จะแก้ไขตามรูปภาพบทความที่เกี่ยวข้อง


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Email Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว

[Outlook Mac] วิธีลบรายชื่อใน Address Book


วิธีลบรายชื่อใน Address Book มีขั้นตอนดังนี้


1. เลือกรายชื่อ Contact ที่ต้องการลบ
2. คลิก Delete


ระบบจะถามยืนยันการลบรายชื่อ
คลิก Delete


รายชื่อ Contacts ถูกลบเรียบร้อยบทความที่เกี่ยวข้อง


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Email Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว
[Outlook Mac] วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book

วิธีเพิ่มรายชื่อใน Address Book มีขั้นตอนดังนี้


คลิกที่เมนู Contacts ตามลูกศรสีแสง


1. คลิกเลือก Contacts
2. กรอกชื่อของผู้ติดต่อ
3. กรอกบัญชีอีเมล์ผู้ติดต่อ
(ในหัวข้ออื่นๆ สามารถเลือกกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมได้ )
4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อย เลือก Save & Close


เมื่อกด Save เรียบร้อยแล้ว รายชื่อจะปรากฏ ดังภาพ
บทความที่เกี่ยวข้อง


บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Email Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว
วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558

[Outlook 2010 & 2013] วิธีลบรายชื่อใน Address Book


วิธีลบรายชื่อใน Address Book มีขั้นตอนดังนี้


คลิกที่ icon รูปคน ในกรอบสีแดง


1. เลือก Contact ที่ต้องการลบ
2. คลิก Delete

Contact ถูกลบเรียบร้อย

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เทคโนโลยีแลนด์ จำกัด

บริการ Email Server สำหรับธุรกิจคุณภาพสูง รวดเร็ว